Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

  • 60 hp
  • 1 år
  • Studiestart höst: v. 35  

Utbildningen är öppen för dig som har beslut om att delta i Socialstyrelsens kompletteringsprogram för läkare med examen från tredje land. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng). Den omfattar såväl teoretiska som verksamhetsförlagda studier (klinisk utbildning). Målet är att du efter slutförd utbildning ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket i Sverige och för att efter prövning av Socialstyrelsen kunna söka tillträde till allmäntjänstgöring (AT).

Beskrivning

Tidigt i utbildningen görs en individuell studieplanering. Syftet är att utbildningen ska bygga på dina tidigare kunskaper samtidigt som dina kompletteringsbehov tillgodoses. Utbildningen utgörs till hälften av teoretiska studier och till hälften av verksamhetsförlagd utbildning, där du tränas i praktiskt läkararbete.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Efter godkänd examen kan du efter prövning av Socialstyrelsen söka tillträde till allmäntjänstgöring (AT) och underläkarvikariat.

Anmälan HT23

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 22
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 mars 2023
  • Sista kompletteringsdag: 3 april 2023
  • Anmälningskod: KI-91900

Särskild behörighet

Läkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, samt av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Urval till utbildningen sker i två steg.

1. Rangordning baserat på resultatet av den teoretiska delen av kunskapsprov för läkare som är utbildade utanför EU- och EES-området
 
2. Intervju

Alla sökande måste även fylla i meritförteckningen för den kompletterande utbildningen för läkare.

Meritförteckningen och information om urvalet hittar du på sidan Antagning till kompletterande utbildning för läkare.

Samtliga meriter (inklusive meritförteckning med bilagor) ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 3 april 2023.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 februari 2023.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Bo Freyschuss (programansvarig lärare), bo.freyschuss@ki.se, 08-58586913
Ulrika Markne (utbildningsadministratör KUL), ulrika.markne@ki.se, 08-524 833 03

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning