Antagning till kompletterande utbildning för sjuksköterskor

Nedan kan du läsa mer om behörighet, anmälan och urval till den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz som ges vid Karolinska Institutet.

För information om kompletterande utbildningar vid andra lärosäten vänligen se Kompletterande utbildning för legitimation.

Behörighet

Behörighetskravet till den kompletterande utbildningen för utländska sjuksköterskor är

  • Avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz
  • av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor
  • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Läs mer om behörighetskravet och utbildningen på Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Viktig information till alla sökande angående C1 intyg: C1 intyg godtas inte för den kompletterande utbildningen. Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3

Anmälan inför höstterminen 2022

Anmälan sker på antagning.se mellan 15 mars och 19 april 2022. I antagningsomgången för kompletterande utbildningar inför höstterminen 2022 kan du anmäla dig till Karolinska Institutet. I antagningsomgången för kompletterande utbildningar kan du bli antagen till 30 HP per termin.

Senast den 21 april ska du även bifoga:

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Notera att anvisningarna i meritförteckningen gäller de som söker till den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med utländsk examen. Ifall du även söker till övriga utbildningar via Antagning.se eller UniversityAdmissions.se måste du följa dokumentationskraven på Antagning.se eller UniversityAdmissions.se.

Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig.

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz) är den 21 april. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se

Notera att det kan dröja innan dina gymnasiala meriter hämtas in till antagning.se. Det är därför viktigt att du i god tid innan sista kompletteringsdag är i kontakt med din skola för att säkerställa att dina betyg i svenska hämtas in senast sista kompletteringsdag.

Urval

Ifall det finns fler behöriga sökande till utbildningen än platser, måste ett urval göras bland behöriga sökande.

Urval till utbildningen sker i två steg.

1. Samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet
2. Intervju

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter.

Urvalsgrupper

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på ditt konto på antagning.se.

Här kan du läsa mer om den urvalsgrupp som du har placerats i:

KUIN3 = Behörig, vidare till intervju.
KUSB3 = Behörig sökande, ej vidare till intervju.
PG = Platsgaranti.
ÖS = Övrig behörig sökande (behörig sökande som inte har deltagit i urvalet).
SA = Sen anmälan.

Tidsplan

15 mars

Webbanmälan öppnar på antagning.se

19 april

Sista anmälningsdag (anmälan stänger kl. 24.00 på antagning.se)

21 april

Sista kompletteringsdag då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/Antagning.se.

21 april

Sista dag att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz). För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se.

vecka 18

Meritvärdering av behöriga sökande påbörjas.

vecka 18

Kallelse till intervju skickas till den e-postadress som du har registrerat på ditt konto på Antagning.se.

vecka 20

Intervjuer 17 - 20 maj.

10 juni

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på "Mina sidor" på antagning.se.

Anmälnings- och antagningsstatistik

I Anmälnings- och antagningsstatistiken kan du läsa om antalet sökande till den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor.

Information om utbildningen

programwebben hittar du viktig information för nyantagna såsom programöversikt.

Kontakt

För frågor om användarkonto på antagning.se och anmälningsavgifter:
antagning.se

För frågor om anmälan och behörighet:
Antagningen

För frågor om urval:
Eva Broberger, Eva.Broberger@ki.se

För frågor om utbildningen:
Eva Broberger, Eva.Broberger@ki.se eller Studievägledningen vid KI.

KA
KI Antagningen
2022-03-15