Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

  • 60 hp
  • 1 år
  • Studiestart höst: v. 36  

Utbildningen riktar sig till dig som har beslut från Socialstyrelsen om att delta i kompletteringsprogram för sjuksköterskor med examen från tredje land. Efter slutförd utbildning ska du visa den kunskap och förmåga som krävs för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen med syftet att få arbeta som sjuksköterska i Sverige. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier, vilket innebär 60 högskolepoäng.

Beskrivning

Programmet innehåller teoretiska studier som bygger vidare på dina tidigare kunskaper. Du kommer därmed själv vara aktiv i att identifiera ditt kunskapsbehov. Utbildningen sker inom huvudområdet omvårdnad och består av sju kurser med olika inriktningar. Du kommer bland annat studera sjuksköterskans profession, omvårdnad, farmakologi och läkemedelsberäkning samt lärande och ledarskap. Därtill kommer de verksamhetsförlagda utbildningsdelarna inom vilka du ska utveckla din yrkesroll, ditt professionella förhållningssätt samt omsätta de tillägnade teoretiska kunskaperna i praktiken. Dessa integreras därmed med den verksamhetsförlagda utbildningen som genomförs inom primärvård, kommunal vård och omsorg samt inom akutsjukvård.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Efter avslutade studier ansöker du om svensk legitimation hos Socialstyrelsen för att sedan kunna arbeta som sjuksköterska i Sverige.

Anmälan HT24

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 32
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 mars 2024
  • Sista kompletteringsdag: 2 april 2024
  • Anmälningskod: KI-91700

Särskild behörighet

Avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Urval till utbildningen sker (vid behov) i två steg.

1. Samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet
2. Intervju

Alla sökande måste fylla i meritförteckningen för den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor.

Meritförteckningen och information om urvalet hittar du på sidan Antagning till kompletterande utbildning för sjuksköterskor.

Samtliga meriter (inklusive meritförteckning med bilagor) ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 2 april 2024.

Dokumentationskrav

Antagning.se (Universitets- och högskolerådet) bedömer att du har dokumenterat din utländska utbildning och språkkunskaper i svenska enligt dokumentations kraven på Antagning.se/UniversityAdmissions.se. Läs de landsspecifika dokumentationskraven på universityadmissions.se.

Det innebär att du som har sökt in under en tidigare antagningsomgång kan behöva komplettera för att uppfylla dokumentationskraven. Om du inte styrker dokumentationskraven korrekt kan du komma att bedömas obehörig.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Christine Carlstedt, christine.carlstedt@ki.se
carina.georg, carina.georg@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning