Kunskapsprov för arbetsterapeuter

Karolinska Institutet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att anordna kunskapsprov för arbetsterapeuter med utbildning från länder i och utanför EU/EES. Kunskapsprovet är ett steg i ansökan om svensk legitimation. Du anmäler dig till kunskapsprovet efter du har fått din utbildning granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut från Socialstyrelsen.

Mer information om hela systemet för ansökan om legitimation för arbetsterapeuter finns på Socialstyrelsens webbplats.

Om kunskapsprovet

Provet består av en teoretisk del och en praktisk del. Provet är på svenska.

Här kan du läsa mer om provet.

Här kan du läsa mer om Socialstyrelsens regler och riktlinjer för kunskapsproven.

Observera att det krävs ett beslut från Socialstyrelsen (se Socialstyrelsens webbplats) för att kunna delta i kunskapsprovet.

Nästa provtillfälle

Ett prov kommer anordnas inom 4 månader efter du anmält dig.

Anmälan och bekräftelse

Anmäl dig till kunskapsprovet för arbetsterapeuter.

Bekräftelse på anmälan med närmare uppgifter om tider, platser och lokaler etc. sänds ut i god tid innan provet.  

Kontakt

Vid frågor kontakta kunskapsprov@ki.se.

Michelle Azorbo
2023-09-14