Skip to main content

Kunskapsprov för arbetsterapeuter

Karolinska Institutet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att anordna kunskapsprov för arbetsterapeuter med utbildning från länder i och utanför EU/EES. Kunskapsprovet är ett steg i ansökan om svensk legitimation. Du anmäler dig till kunskapsprovet efter du har fått din utbildning granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut från Socialstyrelsen.

Mer information om hela systemet för ansökan om legitimation för arbetsterapeuter finns på Socialstyrelsens webbplats.

Om kunskapsprovet

Provet består av en teoretisk del och en praktisk del. Provet är på svenska.

Här kan du läsa mer om provet

Här kan du läsa mer om Socialstyrelsens regler och riktlinjer för kunskapsproven.

Provet är upplagt enligt nedanstående tabell under 2020. VIKTIG INFORMATION. Med anledning av coronaviruset har provet blivit uppskjutet. Nedan datum är det som gäller. Skulle det komma att ändras kommer informationen ändras på denna hemsida. Du som har anspråk på ersättning för bokad resa med anledning av uppskjutet kunskapsprov, ska kontakta Socialstyrelsen via e-postadressen socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.

Sista ansökningsdag Teoretiskt delprov 1a Teoretiskt delprov 1b Praktiskt delprov
04 september 2020 05 oktober 2020 07 oktober 2020 08 oktober 2020

Observera att det krävs ett beslut från Socialstyrelsen (se Socialstyrelsens webbplats) för att kunna delta i kunskapsprovet.

Anmälan och bekräftelse

Anmälan görs här.

Bekräftelse på anmälan med närmare uppgifter om tider, platser och lokaler etc. sänds ut i god tid innan provet.  

Kontakt

Vid frågor kontakta kunskapsprov@ki.se.