Kunskapsprov för arbetsterapeuter

Karolinska Institutet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att anordna kunskapsprov för arbetsterapeuter med utbildning från länder i och utanför EU/EES. Kunskapsprovet är ett steg i ansökan om svensk legitimation. Du anmäler dig till kunskapsprovet efter du har fått din utbildning granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut från Socialstyrelsen.

Mer information om hela systemet för ansökan om legitimation för arbetsterapeuter finns på Socialstyrelsens webbplats.

Om kunskapsprovet

Provet består av en teoretisk del och en praktisk del. Provet är på svenska. Nedan kan du läsa mer om provet. 

Observera att det krävs ett beslut från Socialstyrelsen (se Socialstyrelsens webbplats) för att kunna delta i kunskapsprovet.

Nästa provtillfälle

Ett prov kommer anordnas inom 4 månader efter du anmält dig.

Anmälan och bekräftelse

Anmäl dig till kunskapsprovet för arbetsterapeuter.

Bekräftelse på anmälan med närmare uppgifter om tider, platser och lokaler etc. sänds ut i god tid innan provet.  

Observera: Ska du inte genomföra provet måste du avboka innan provet börjar, annars förlorar du ett provtillfälle. Avboka genom att maila till kunskapsprov@ki.se

Kontakt

Vid frågor kontakta kunskapsprov@ki.se.

Mer om provet

Michelle Azorbo
2024-02-23