Antagning till kompletterande utbildning för sjuksköterskor

Nedan kan du läsa mer om behörighet, anmälan och urval till den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz som ges vid Karolinska Institutet.

Anmälningsperiod och dokumentationskrav inför höstterminen 2024

Anmälningsperioden inför höstterminen 2024 öppnar 15 februari och stänger 15 mars 2024. Du anmäler dig via antagning.se. 

Observera att du måste styrka dina utländska meriter enligt dokumentationskraven på Antagning.se/UniversityAdmissions.se. Det innebär att du som har sökt in under en tidigare antagningsomgång kan behöva komplettera för att uppfylla de nya dokumentationskraven.

För information om kompletterande utbildningar vid andra lärosäten vänligen se Kompletterande utbildning för legitimation.

Behörighet

Behörighetskravet till den kompletterande utbildningen för utländska sjuksköterskor är

  • Avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz
  • av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor
  • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Läs mer om behörighetskravet och utbildningen på Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Anmälan inför höstterminen 2024

Anmälan sker på antagning.se mellan 15 februari och 15 mars 2024. I antagningsomgången för kompletterande utbildningar inför höstterminen 2024 kan du anmäla dig till Karolinska Institutet.

Senast den 2 april ska du även bifoga:

  • meritförteckning - kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig. Notera att du måste ladda upp en ny meritförteckning i varje antagningsomgång du anmäler dig till utbildningen.
  • handlingar som styrker din behörighet (examensbevis, betygsutdrag och officiella översättningar (ifall tillämpligt) enligt anvisningarna på universityadmissions.se), Socialstyrelsens beslut om utredning, samt handlingar som styrker dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B och Svenska 3).
  • övriga meriter du vill åberopa.

Viktig information till alla sökande: Vid antagningen inför höstterminen 2024 kommer Antagning.se (Universitets- och högskolerådet) att bedöma att du har dokumenterat din utländska utbildning och språkkunskaper i svenska enligt kraven på Antagning.se/UniversityAdmissions.se. Det innebär att de som har sökt in under en tidigare antagningsomgång kan behöva komplettera för att uppfylla de nya dokumentationskraven.

Du måste följa de landsspecifika kraven för dina akademiska meriter och definitionen av officiella handlingar. Kontrollera även om du kan ladda upp eller om dina akademiska meriter måste skickas in direkt från lärosätet till Antagning.se/UniversityAdmissions.se.

Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3. Notera att det kan dröja innan dina gymnasiala meriter (exempelvis betyg i Svenska 3) hämtas in till antagning.se. Det är därför viktigt att du i god tid innan sista kompletteringsdag är i kontakt med din skola för att säkerställa att dina betyg i svenska hämtas in senast sista kompletteringsdag.

Om du har frågor om hur du ska dokumentera din utbildning och språkkunskaper i svenska rekommenderar vi att du kontaktar antagning.se i god tid innan sista kompletteringsdag.

Sista kompletteringsdag och sista dag för att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz) är den 2 april 2024. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se

Urval

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än platser, måste ett urval göras bland behöriga sökande.

Urval till utbildningen sker i två steg.

  1. Samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet
  2. Intervju

Urvalsgrupper

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på ditt konto på antagning.se.

Här kan du läsa mer om den urvalsgrupp som du har placerats i:

KUIN3 = Behörig, vidare till intervju.
KUSB3 = Behörig sökande, ej vidare till intervju.
PG = Platsgaranti.
ÖS = Övrig behörig sökande (behörig sökande som inte har deltagit i urvalet).
SA = Sen anmälan.

Tidsplan

15 februari

Webbanmälan öppnar på antagning.se

15 mars

Sista anmälningsdag (anmälan stänger kl. 24.00 på antagning.se)

2 april

Sista kompletteringsdag då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/Antagning.se.

2 april

Sista dag att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz). För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se.

Preliminärt vecka 19

Meritvärdering av behöriga sökande påbörjas.

Preliminärt vecka 20

Kallelse till intervju skickas till den e-postadress som du har registrerat på ditt konto på Antagning.se.

Preliminärt vecka 20-21

Intervjuer via Zoom.

Preliminärt 13 juni*

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på "Mina sidor" på antagning.se.

*Preliminärt datum som kan komma att ändra.

Anmälnings- och antagningsstatistik

I anmälnings- och antagningsstatistiken kan du läsa om antalet sökande till den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor.

Information om utbildningen

programwebben hittar du viktig information för nyantagna såsom programöversikt.

Kontakt

För frågor om användarkonto på antagning.se och anmälningsavgifter:
antagning.se

För frågor om anmälan och behörighet:
Antagningen

För frågor om urval:
Carina Georg, carina.georg@ki.se

För frågor om utbildningen:
Carina Georg, carina.georg@ki.se eller Studievägledningen vid KI.

KI Antagningen
2024-01-25