Statistik psykoterapeutprogrammet HT2022

Siffran i kolumnen "Meritvärde" visar det lägsta meritvärde som krävts för antagning. Om samtliga sökande i en urvalsgrupp har antagits visas en stjärna (*).

Du kan läsa mer om hur sökandes meriter bedöms på sidan Meritvärdering och urval till psykoterapeutprogrammet.

Psykoterapeutprogrammet

Inriktning kognitiv beteendeterapi (antal platser: 8)

Anmälningskod: KI-21002

Utbildningstillfälle: HT2022

Psykoterapeutprogrammet - Inriktning kognitiv beteendeterapi
Meritvärde Antal antagna Reserver Behöriga sökande Behöriga 1:ahandssökande
MR - Meritvärde 7 10 5 15 10
SA - Sen anmälan - 0 0 0 0

Psykoterapeutprogrammet

Inriktning specialist i klinisk psykologi (antal platser: 8)

Anmälningskod: KI-21003

Utbildningstillfälle: HT2022

Psykoterapeutprogrammet - Inriktning specialist i klinisk psykologi
Meritvärde Antal antagna Reserver Behöriga sökande Behöriga 1:ahandssökande
MR - Meritvärde 6 9 0 9 7
SA - Sen anmälan - 0 0 0 0
KI Antagningen
2024-07-08