Statistik psykoterapeutprogrammet HT2023

Siffran i kolumnen "Meritvärde" visar det lägsta meritvärde som krävts för antagning. Om samtliga sökande i en urvalsgrupp har antagits visas en stjärna (*).

Du kan läsa mer om hur sökandes meriter bedöms på sidan Meritvärdering och urval till psykoterapeutprogrammet.

Psykoterapeutprogrammet

Inriktning kognitiv beteendeterapi (antal platser: 8)

Anmälningskod: KI-21007

Utbildningstillfälle: HT2023

Psykoterapeutprogrammet - Inriktning kognitiv beteendeterapi
Meritvärde Antal antagna Reserver Behöriga sökande Behöriga 1:ahandssökande
MR - Meritvärde 7 11 9 21 13
SA - Sen anmälan - 0 3 3 2

Psykoterapeutprogrammet

Inriktning specialist i klinisk psykologi (antal platser: 8)

Anmälningskod: KI-21008

Utbildningstillfälle: HT2023

Psykoterapeutprogrammet - Inriktning specialist i klinisk psykologi
Meritvärde Antal antagna Reserver Behöriga sökande Behöriga 1:ahandssökande
MR - Meritvärde * 5 0 5 3
SA - Sen anmälan * 1 0 1 1
KI Antagningen
2024-07-08