För dig som är student på Audionomprogrammet Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till programansvariga.

Programansvariga

Programdirektor/Enhetschef

Åsa Skjönsberg
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för audiologi
Alfred Nobels allé 10, 5 tr
141 52 Huddinge
tel: 08-524 889 60
asa.skjonsberg@ki.se

Enhetsadministratör

Monica Beckius Hellgren
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för audiologi
Alfred Nobels allé 10, 5 tr
141 52 Huddinge
tel: 08-524 889 56
monica.beckius-hellgren@ki.se
 

Studierektor för grundutbildningen

Annica Hagerman Sirelius
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för audiologi
Alfred Nobels allé 10, 5 tr
141 52 Huddinge
tel: 08-524 889 52
annica.hagerman-sirelius@ki.se

Studierektor för VFU

Helene Bergström
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för audiologi
Alfred Nobels allé 10, 5 tr
141 52 Huddinge
tel: 08-524 889 58
helene.bergstrom@ki.se


Studievägledare

Helen Ågren
Utbildningskansliet/ NVS och CLINTEC
Alfred Nobels allé 23
141 82 Huddinge
tel: 08-524 839 20
helen.agren@ki.se

 

 

 

 

ÅS
Innehållsgranskare:
2023-10-17