För dig som är student på Audionomprogrammet Programöversikt

Information om program och kursupplägg, utbildningsplaner och terminstider.

Innehåll och upplägg

Audionomprogrammet är ett tvärvetenskapligt program, som sätter både teknik och människa i centrum. Programmet består av ungefär lika stora delar medicin, beteendevetenskap och teknik. Utbildningen sträcker sig över 3 år och innehåller både teoretiska kurser och verksamhetsförlagd praktik. På denna sida kan du läsa mer om programmet och hur kurserna är uppbyggda.

Utbildningsplan

Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT16.

Utbildningsplan 1AU16

Program och kursöversikt

Termin 1

Audiologisk grundkurs (7,5 hp)

Vetenskap 1 - Introduktion till vetenskap (1,5 hp)

Nervsystemets struktur och funktion (7,5 hp)

Audiologiska systemet (6 hp)

Psykologi (9 hp) (Termin 1, 7,5 hp)

Termin 2

Psykologi  forts.(9 hp, Termin 2, 1,5 hp)

Audiologisk patologi (7,5 hp)

Physics and acoustics (7,5 hp)

Klinisk audiologi 1 (12 hp)

Professionell utveckling 1 (1,5 hp)

Termin 3

Signalteori (6 hp)

Klinisk audiologi 2 (9 hp)

Tal och ljud - produktion och perception (10,5 hp)

Vetenskap 2 - Vetenskaplig presentation (3 hp)

Professionell utveckling 2 (1,5 hp)

Termin 4

Hörapparatteknik (7,5 hp)

Teknisk audiologi (6 hp)

Klinisk audiologi 3 (7,5 hp)

Hörselpedagogik (7,5 hp)

Professionell utveckling 3 (1,5 hp)

Termin 5 

Vetenskap 3 – vetenskaplig teori, metod och studiedesign (9 hp)

Barnaudiologi (7,5 hp)

Audiologisk samtalsteknik (6 hp)

Teoretisk fördjupning/Valbar kurs (7,5 hp)

Termin 6

Vetenskap 4 – projektplan  (1,5 hp)

Verksamhetsförlagd utbildning (12 hp)

Examensarbete i audiologi (15 hp)

Professionell utveckling 4 (1,5 hp)

Terminstider

Terminstider för KI:s utbildningar på grund- och avancerad nivå.

VIL-Verksamhetsintegrerat lärande

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg eller annan relevant verksamhet.

Verksamhetsförlagd utbildning återfinns dels som hel kurs och dels som integrerade moment i de huvudområdeskurser som behandlar diagnostik och rehabilitering/habilitering av hörselskador hos barn och vuxna. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till hörselklinik.

VFU på audionomprogrammet

På audionomprogrammet ingår 13 veckors (exkl. inhousevecka och auskultationer) VFU totalt för alla 3 åren. 

Termin 2: Klinisk audiologi 1; 1 vecka ton- och talaudiometri med formativ bedömning

Termin 3: Klinisk audiologi 2; 1 veckan ton- och talaudiometri med summativ bedömning samt 1 vecka med ABR och impedans i grupp med formativ bedömning

Termin 4: Klinisk audiologi 3; 3 veckor på primär hörselvård

Termin 6: 3 veckor diagnostik + 1 vecka inhouse + 4 veckor hörselrehabilitering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅS
Innehållsgranskare:
2023-10-17