För studenter på kursen Människans fysiologi (30hp) kurskod 1QA138

Länge var omfattande utbildning i fysiologi förbehållet läkarstuderande i Sverige. I dag arbetar många människor inom områden där en fördjupad kunskap om människokroppens funktioner är en tillgång eller en förutsättning för att hänga med i den snabba utvecklingen. I den här kursen kommer du att studera den friska kroppens funktioner. Människans fysiologi är en heltidskurs som till stor del består av onlinebaserade lärandeaktiviteter via kursportalen Canvas.

Kursplan

Illustration: Storyblocks Foto: N/A

Schema

Schema HT2024

Obs! Mindre schemaändringar kan ske under kursens gång, detta uppdateras i förekommande fall i Time Edit och meddelas via Canvas.

Allmänt om kursen

 • Kursen går varje hösttermin och startar nästa gång HT2024
 • Kursen ges på helfart och pågår i ca 20 veckor.
 • Undervisningen består dels av självstudier med inspelade föreläsningar, uppgifter, diskussionsforum etc via utbildningsplattformen Canvas, dels live-föreläsningar och gruppövningar via Zoom. Kursen erbjuder frivilliga föreläsningar och gruppövningar.
 • Kunskaperna examineras med skriftliga Deltentamen (3 st), Projektarbeten (2 st) och en avslutande skriftlig Sluttentamen på hela kursinnehållet.
 • Ansök till kursen via www.antagning.se

Information för nya studenter

Kursstarten HT24

Dag: måndagen den 2 september 2024

Tid: kl. 08:30 - 10:15.

Plats: Campus Solna.

Vägbeskrivning och karta 

Välkomstbrev

 • Ett välkomstbrev, med mer information om kursen, skickas ut via e-post till antagna studenter cirka 3-4 veckor innan kursstarten.
 • Observera att mejlet skickas till den e-postadress ni angivit i anmälan (denna är inte alltid samma som i Ladok).
 • Får ni inget mejl trots att ni är antagna till kursen ber vi er själva att kontakta utbildningsadministratören! (karin.wrango@ki.se)

Registrering

 • Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatorisk. Du registrerar dig själv i Ladok
 • Registreringsperioden för fristående kurser är 3 veckor före kursstart (måndagen) t o m tisdagen veckan före kursstart. 
 • Om du inte längre vill läsa kursen önskar vi att ni tackar nej till er plats genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se
 • Omregistrering: Om du vill bli omregistrerad på kursen HT24 mejlar du karin.wrango@ki.se i god tid före kursstart.
 • Mer information om webbregistrering

Tentamen

Viktigt angående anmälan till tentor:

 • Alla studenter ska anmäla sig till varje tenta i Ladok!
 • Det är viktigt att meddela kursadministratören om du får förhinder.
 • Om du har rätt till förlängd skrivtid eller annat intyg ska detta mejlas in till karin.wrango@ki.se

Uppsamlingstentor för tidigare studenter:

DT 1 Rest 3: 2024-08-16 08:15 - 11:15, Introduktion (Digital salsexamination) 

DT 2 Rest 2: 2024-08-16 14:15 - 17:15, Neurofysiologi, endokrinologi & digestion (Digital salsexamination)

DT 3 Rest 2: 2024-08-21 08:15 - 11:15, Cirkulation, respiration, njure, arbets- & omgivningsfysiologi (Digital salsexamination)

Sluttentamen Rest: 2024-08-21 14:15 - 18:15, Integrering (Digital salsexamination)

Kursanalyser och kursvärderingar

Kontaktuppgifter

Tomas Schiffer

Kursansvarig
Profile image

Karin Wrangö

Utbildningsadministratör
+46852483799
TS
Innehållsgranskare:
Karin Wrangö
2024-06-19