För studenter på kursen Psykiatri, S:t Göran kurskod 2LK063

Läkarprogrammet, T9, Klinisk medicin, inriktning neuro, sinnen och psyke.

Moment Psyke utgörs av delmomenten Psykiatri och Beroendemedicin. Stor vikt läggs vid klinisk diagnostik, handläggning av vanliga psykiatriska tillstånd, bemötandefrågor och förhållningssätt.

Kursplan

Delmoment psykiatri, S:t Göran vid Norra Stockholms psykiatri, Vårdvägen.
Psykiatri S:t Göran vid Norra Stockholms psykiatri, Vårdv 1, S:t Görans sjh-omr. Foto: ingmal

Välkommen till S:t Göran!

De första tre veckorna av Moment Psyke utgörs av teoretisk undervisning. Därefter påbörjas den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), och resten av delmomentet innehåller VFU-dagar varvat med gruppundervisning, färdighetsträning, föreläsningar och formativa bedömningar.

Under den första veckan erbjuds ett föreläsningsprogram som introducerar den psykiatriska specialiteten och dess stora sjukdomsgrupper. Andra och tredje veckan hålls föreläsningar på Delmoment Beroendemedicin samt två Moment Psyke-gemensamma föreläsningsdagar. 

Site S:t Görans VFU är förlagd på S:t Göran, Nacka sjukhus, Ytterö, Gubbängen och inom öppenvård i olika delar av staden med omnejd.

Obligatoriska moment är:  VFU (inkl jourpass, sit-in och skrivet vårdintyg), TBL-/Fallseminarier, EBM-dag, "Quiz Psyke" samt formativt praktiskt prov. En frivillig skriftlig examination "Övningsprov Psyke" på Moment Psykes sista dag. Slutexaminationen sker i januari alternativt juni som en integrerad tentamen för hela kursen. I samtliga fall är det de kliniska kompetensmålen och lärandemålen i kursplanen som examineras.

 

Datum för obligatoriska undervisningsaktiviteter utöver VFU 

Vi rekommenderar starkt att man inte bokar in andra aktiviteter vid dessa tillfällen, då vi inte alls tillämpar skriftliga ersättningsuppgifter för praktiska och muntliga obligatorier och då resttillfällen inte kan ges för aktiviteter som kräver flera deltagande studenter. Om ordinarie tillfälle missas hänvisas istället till nästa gång delmoment Psykiatri S:t Göran ges.

HT24:1
TBL-seminarier/Fallseminarier: 4, 6 sept, 1, 18 okt
TBL-sem Differentialdiagnostik och samsjuklighet: 14 okt
Praktiska prov:   30 sept, 11 okt
EBM-workshop: 10 okt

HT24:2
TBL-seminarier/Fallseminarier: 6, 8 nov, 9, 16 dec
TBL-sem Differentialdiagnostik och samsjuklighet: 7 jan 2025
Praktiska prov:  27 nov/5 dec; 13 dec
EBM-workshop: 8 jan 2025

 

Carl-Johan Ekman

Delmomentansvarig, Psykiatri S:t Göran

Karin Beckman, Med Dr, Öl

Lärare, Psykiatri S:t Göran

Tristan Olofsson, ST-läkare

Amanuens, Psykiatri S:t Göran, HT24

Ingela Malmsjö

Administratör, Psykiatri, S:t Göran

Kompetensmål psykiatri/beroende

Litteraturlista - Psykiatri S:t Göran

Schema - föreläsning, TBL-/Fallseminarier, workshop mm

Områdeskarta S:t Göran

CE
Innehållsgranskare:
Ingela Malmsjö
2024-06-17