För studenter på kursen Klinisk farmakologi (1.5 hp) kurskod 2LK132

VIKTIG INFORMATION om Dx5-omtentamen i moment klinisk farmakologi för studenter på det 5,5-åriga läkarprogrammet finns längre ned på sidan.

Momentet ges inom fyra kurser: Klinisk Medicin Huddinge (kurskod 2LK132), Klinisk Medicin Södersjukhuset (kurskod 2LK131), Klinisk Medicin Danderyd (kurskod 2LK133), samt Klinisk Medicin Solna (kurskod 2LK134).

Kursplan

Klinisk farmakologi på läkarprogrammet

Läkemedelsterapi är ett av klinikernas viktigaste och mest kraftfulla arbetsredskap. En svensk allmänläkare skriver till exempel ut ca 70.000 recept under sitt yrkesliv. Syftet med kursen i klinisk farmakologi är att du som blivande läkare skall erhålla de bästa förutsättningarna för att ge dina patienter en effektiv och säker läkemedelsbehandling.

 

Moment klinisk farmakologi består av flera delar:

•    Introduktionsdag i början av terminen samt kursvecka tillsammans med åldrandet i slutet av    terminen.

•    Receptövning i samarbete med primärvård (PV) - obligatoriskt moment för att få godkänd kurs.

•    Seminarium patientfall läkemedelsgenomgång – obligatoriskt moment för att få godkänd kurs.

•    Delexamination 5 (Dx5) för momentet klinisk farmakologi i slutet av kursveckan.

 

Momentet klinisk farmakologi inleds med ½ dags föreläsningar (introduktionsdag) under termin fem. Momentet fortsätter med receptförskrivningsseminarier tillsammans med primärvården (obligatoriskt). Momentet avslutas med en kursvecka med föreläsningar, gruppövning i läkemedelsvärdering (icke-obligatorisk) och seminarium "patientfall läkemedelsgenomgång" (obligatoriskt). Kursveckan är delvis integrerad med åldrandet (geriatrik) och avslutas med delexamination (Dx5).

 

För godkänd kurs i momentet klinisk farmakologi så krävs deltagande i samtliga obligatoriska moment under kursveckan samt godkänt resultat på Dx5-tentan i momentet klinisk farmakologi.

Dx5-omtentamen i klinisk farmakologi 2024-01-05

Tid: kl.08.15-10.00 (ordinarie skrivtid)

Plats: Campus Solna, skrivsal BZ

 

Du hittar länken till anmälan i Ladok. Anmälan till examinationen är obligatorisk och anmälan stänger 2023-12-20.

Efter anmälan i Ladok, meddela huruvida du har lämnat in ett FUNKISINTYG, vilken termin (t ex HT2019) du gick moment klinisk farmakologi samt vilket sjukhus du tillhörde: diana.rydberg@ki.se , katri.rosenthal-aizman@ki.se

Har du missat anmälningstiden ska du kontakta: Mona Wahlström (mona.wahlstrom@ki.se)

Plats i salen: Har du ditt schema i TimeEdit kommer du dagen innan omtentamen att få en länk i schemat med information om din plats i salen.

Kommer du oanmäld till examinationssalen får du tillträde till examinationen endast om det finns förutsättningar att ordna t ex plats och tillgång till Inspera.

Kom till examinationslokalen i god tid gärna 45 minuter innan examinationen startar. Du bör sitta på din plats 15 minuter innan examinationen startar för att lösa eventuella tekniska problem. Dörrarna stängs när examinationstiden startar och kommer du när dörrarna har stängts får du vänta till det sena insläppet 30 minuter senare.

  • Tänk på att inte störa andra studenter.
  • Extra viktigt vid digital examination: Kontrollera din KI-inloggning– testa att logga in.  Det bör du göra senast 2 dagar innan examinationen startar. Om du inte kan din KI-inloggning och lösenord kan det dröja lite innan du kommer in i den digitala examinationen.
  • Plats i salen: Har du ditt schema i TimeEdit kommer du dagen innan att få en länk i schemat med information om din plats i salen.

Din placering kommer du också att kunna få vid inpassering i examinationslokalen.

Har du rätt till pedagogiskt stöd i form av förlängd skrivtid så är det extra viktigt att du loggar in på länken för att se vilken sal och placering du ska till. KI har nu särskilt anpassade examinationssalar för studenter med funktionsnedsättning som har fått pedagogiskt stöd beviljat. Det är möjligt att du ändå placeras i den stora examinationssalen p.g.a. tillfällig platsbrist i de anpassade salarna.

Föreskrifter och anvisningar för examination vid KI.

Testa en digital examination. På denna sida hittar du också information om tillgänglighetsanpassningar och hur du tar del av betyg och andra kommentarer.

Kontaktuppgifter Solna (KS/DS)

Marja-Liisa Dahl

Momentansvarig Solna (KS/DS)

Diana Rydberg

Amanuens Solna (KS/DS)

Kontaktuppgifter Huddinge (HS/SöS)

Marja-Liisa Dahl

Momentansvarig Huddinge

Katri Rosenthal Aizman

Amanuens Huddinge (HS/SÖS)

Yvonne Elliman

Administratör Huddinge
MD
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2023-12-11