För dig som är student på Magisterprogrammet i klinisk optometri Byte av utbildningsplan

Magisterprogrammet i klinisk optometri har genomgått vissa förändringar och utbildningsplan 3OP08 ersätts HT24 av 3OP24. Du som varit antagen till programmet enligt 3OP08 erbjuds under en begränsad period möjlighet att omexamineras på dina oavslutade kurser, i syfte att ta examen enligt 3OP08. På denna sida hittar du mer information om vad som gäller.

Ny utbildningsplan - och nya kursplaner

Som en följd av att programmet genomgått vissa förändringar, har även programmets kurser gjorts om och de har då fått nya kurskoder. Du som har rester kvar ska alltid omexamineras mot den version (kurskod) av kursplanen som gällde när just du läste kursen. Eftersom kurserna som hör till 3OP08 gavs för sista gången läsåret HT23-VT24 och sedan läggs ner, erbjuds ett begränsat antal tillfällen att omexamineras mot dessa kursplaner.

Datum för omexamination

Du som har rest på en kurs eller flera inom 3OP08 erbjöds/ erbjuds att omexamineras

1) i samband med ordinarie examinationstillfälle och ordinarie tillfälle för omexamination, för kullen som läste kurserna HT23-VT24 (alltså den sista gången som dessa kurser gavs).

2) i samband med ordinarie examinationstillfälle och ordinarie tillfälle för omexamination, för kullen som läser den nya versionen av kursen (med samma namn, men en annan kurskod) HT24-VT25 respektive HT25-VT26. Vid dessa tillfällen får du en något anpassad examinationsuppgift, eftersom du examineras mot målen i "din" kursplaneversion, men ni sitter i samma lokal på samma tid osv.

Totalt ges alltså 6 tillfällen per kurs, inom en period om 3 läsår.* Utöver detta ges inga ytterligare tillfällen att omexamineras enligt dessa kursplaner. 
*Examensarbeteskursen utgör undantag, den kursplanen kan du omexamineras på senast med kullen som läser kursen VT25. 

Information om vilken termin som blir den sista att omexamineras på respektive kurs, hittar du på kursens kurswebb (se länkar till alla kurswebbar på programwebbens sida Programöversikt).

Information om datum, tid och plats för omexaminationstillfällen hittar du alltid i schemat för respektive läsår. Schemat hittar du på programwebbens sida Programöversikt.

Förberedelser inför omexamination på 3OP08-kurs

Anmälan till omexamination

Du måste alltid anmäla dig för att få examineras på en examination med annan kull än din egen. Sista anmälningsdatum är 4 veckor innan datum för omexamination.

Anmälan görs per mail till maria.persson@ki.se och ska innehålla följande information:

  • ditt för- och efternamn
  • gärna personnummer
  • namn och kurskod på den kurs/ de kurser och moment som du vill omexamineras på, t.ex. "3OP009 Diagnostisk klinik, momentet Teoretisk förståelse". Detta är viktigt för att du ska få rätt tenta eller prov. Du hittar alla kurskoder i kurslistan på sidan Programöversikt, och du väljer bland koderna 3OP005-3OP012 som alla avser utgående/ nedlagda kurser tillhörandes 3OP08.

Om du får förhinder så avanmäl dig direkt till maria.persson@ki.se

Omregistrering på kursen

Om du ska delta i obligatoriska utbildningsinslag eller praktiska examinationer behöver du omregistreras på aktuell kurs. För hjälp med omregistrering, vänd dig till kursadministratör maria.persson@ki.se i god tid innan kursstart. Om du bara ska delta i en salstenta eller göra en inlämningsuppgift behöver du i skrivande stund (april 2024) ingen omregistrering.

Kursplan

På kurswebben för den nuvarande kursen finns en länk till "din" nedlagda kursplan, som är den du examineras mot.

Åtkomst till låsta kursrum i Canvas mm

För att kunna nå information och material i Canvas krävs att du är omregistrerad på aktuell kurs, eller har ett aktivt studentkonto och blir tillagd till canvasrummet manuellt av kursadministratör.

Vid digital examination (tidigast HT24) krävs ett aktivt studentkonto.

Om du behöver ditt studentkonto, men det var mer än två terminer sedan som du var studieaktiv, behöver du sannolikt återaktivera kontot, för support kontakta då Student-IT.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till studievagledare@cns.ki.se

ÅB
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2024-06-17