För dig som är student på Magisterprogrammet i klinisk optometri Programöversikt

Magisterprogrammet i klinisk optometri är en påbyggnadsutbildning på ett år för dig som redan är legitimerad optiker. Programmet består av ett antal kurser med både teoretiska och praktiska delar. På denna sida hittar du ditt schema och kan läsa mer om vilka kurser som ska läsas när.

Schema

Magisterprogrammet i klinisk optometri följer KI:s generella terminstider, och terminens samtliga kurser löper parallellt från terminens första dag till sista.

Studenterna på magisterprogrammet i klinisk optometri studerar delvis tillsammans med deltagare i uppdragskursen "Diagnostisk optometri" (DO), 45 hp. Ni är indelade i grupper och grupptillhörighet meddelas i samband med uppropet på termin 1. Schemat är preliminärt fram till två veckor innan kursstart och mindre förändringar kan komma att ske löpande under terminen, då schemat innefattar samtliga kurser/ moment för terminen. Du hittar alltid det senast uppdaterade schemat i Canvas. 

I december 2024 publiceras schema för VT25

Programöversikt för studenter antagna HT24 och senare (utbildningsplan 3OP24)

I programöversikten ser du vilka kurser som ska läsas vilken termin. Länkarna leder till kursernas kurswebbar, där du hittar kursens kursplan (med bland annat kursmål och litteraturlista) och kontaktuppgifter till kursansvarig med flera. Alla kursplaner hittar du också via KI:s kursplanearkiv.

Termin 1

3OP013 Okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik (7,5 hp) (ersätter HT24 3OP011)
3OP014 Neurooptometri (7,5 hp) (ersätter HT24 3OP010)
3OP015 Ögats sjukdomar och diagnostik, del 1 (2,5 hp av totalt 7,5 hp) (ersätter HT24 3OP007)
3OP016 Binokulärseende och behandling, del 1 ( 2,5 hp av totalt 7,5 hp) (ersätter HT24 3OP008)
3OP019 Examensarbete i optometri, del 1 (10 hp av totalt 15 hp) (ersätter HT24 3OP005)

Termin 2

3OP015 Ögats sjukdomar och diagnostik, del 2 (5 hp av totalt 7,5 hp) (ersätter HT24 3OP007)
3OP016 Binokulärseende och behandling, del 2 ( 5 hp av totalt 7,5 hp) (ersätter HT24 3OP008)
3OP017 Pediatrisk optometri (7,5 hp) (ersätter VT25 3OP012)
3OP018 Diagnostisk klinik (7,5 hp) (ersätter VT25 3OP009)
3OP019 Examensarbete i optometri, del 2 (5 hp  av totalt 15 hp) (ersätter HT24 3OP005)

Utbildningsplan

Programöversikten ovan följer programmets utbildningsplan, som är programmets styrdokument och innehåller de övergripande lärandemålen för programmet, innehåll och upplägg. Du läser enligt den utbildningsplan som gällde när du antogs till utbildningen.

Utbildningsplan 3OP24, gäller för studenter antagna HT24 och senare
Utbildningsplan 3OP08, gäller för studenter antagna HT08 till och med HT23
Utbildningsplan 3OP07, gäller för studenter antagna HT07

Återkoppling och utveckling av KI:s magisterprogram i klinisk optometri

Programmet och dess kurser utvecklas ständigt, som en del i KI:s löpande kvalitetsarbete. För information om vad tidigare studenter tyckt om sin utbildning, och hur du själv kan vara med och påverka, se sidan Programmets organisation och kursvärderingar på respektive kurswebb.

ÅB
Innehållsgranskare:
Maria Persson
2024-06-27