students

Studenthälsan

Välkommen till Studenthälsan! Vi finns här för dig som är student vid Karolinska Institutet, SMI – Stockholms Musikpedagogiska Institut, Södertörns, Marie Cederschiölds, Röda Korsets eller Sophiahemmets högskola under din studietid. Vi finns även här för dig som är doktorand vid KI. Vi ordnar flera gruppaktiviteter och samtal för att främja din hälsa. Vi har tystnadsplikt och alla besök hos oss är kostnadsfria.

Vårt utbud

Lämna förslag till Studenthälsan

Här kan du lämna in anonyma förslag på aktiviteter och övrigt utbud som du skulle önska att Studenthälsan erbjöd:

Hälsointyg, vaccinationer och provtagningar

Kalender