För dig som är student på Arbetsterapeut­programmet Aktuellt på programmet

Här hittar du olika aktuella händelser på arbetsterapeutprogrammet

Plugga smart på KI

Missa inte Björn Liljeqvists inspirerande webinarium om hur du når större framgång till

mindre besvär i dina studier. Ta tillfället i akt att förbättra din studieteknik!

När: 29 september kl. 16.30-17.15

Mer information: https://nyheter.ki.se/webbinarium-plugga-smart-pa-ki

 

Nu har nomineringsperioden för höstens akademiska val öppnat

Alla medarbetare och studenter på KI är välkomna att nominera kandidater under perioden 7-20 september 2020 enligt informationen nedan.

Under hösten 2020 genomför Nomineringsförsamlingen ett fyllnadsval av en ny lärarrepresentant till Kommittén för forskning (mandatperiod t.o.m. 221231) och val av tre nya lärarrepresentanter till Fakultetsrådet (mandatperiod 210101 - 231231).

En vakans i Kommittén för forskning uppstod när Anders Gustafsson tillträdde som prorektor den 17 februari 2020.

Mandatperioden för tre av Fakultetsrådets representanter går ut den 31 december 2020, och således behöver Nomineringsförsamlingen välja in tre nya professorer för en mandatperiod av tre år.

Nomineringsperioden är den 7 september till den 20 september kl. 24.00. Alla förslag ska skickas in via KI:s registrator.

Mer information: https://nyheter.ki.se/nominera-och-paverka-vilka-som-leder-ki-in-i-framtiden-host-2020

Nominate representatives to the Committee for Research and Faculty Council: Fall 2020

The fall nomination period is now open - all KI employees and students are welcome to nominate representatives to the Committee for Research and Faculty Council between September 7-20.

During the fall of 2020, the Nomination Assembly will elect one new teacher representative to the Committee for Research to serve until December 31, 2022,  and three new representatives to the Faculty Council to serve from January 1, 2021 until December 31, 2023.

A vacancy on the Committee for Research arose when Anders Gustafsson was named Vice President on February 17, 2020.

The term of office for three Faculty Council representatives expires on December 31, 2020; three new professors will be elected for a period of three years each.

More information: https://news.ki.se/nominate-representatives-to-the-committee-for-research-and-faculty-council-fall-2020?_ga=2.163794364.2029238946.1599462884-1131789862.1591610204