För dig som är student på Arbetsterapeut­programmet Programöversikt

Arbetsterapeuter stödjer personer med olika former av aktivitetsbegränsningar att leva ett fungerande vardagsliv. Utifrån individens behov av att utföra meningsfulla aktiviteter främjas olika förmågor. Arbetsterapeutens verktyg kan vara att förändra aktiviteter, att introducera alternativa strategier eller att anpassa personens omgivande miljö.

På denna sida hittar du programöversikt, utbildningsplan samt terminsöversikt för arbetsterapeutprogrammet.

Utbildningsplan

I utbildningsplanen hittar du de övergripande målen för programmet, innehåll och upplägg. Nedan finner du den senast gällande utbildningsplanen. Äldre utbildningsplaner kan du söka fram i Karolinska institutets kurs- och utbildningsplanearkiv. 

Om du vill du veta mer om utbildningens innehåll och lärandemål, läs utbildningsplanen

Programöversikt Arbetsterapeutprogrammet

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Översiktsschema 

Översiktsschema för VT24

Översiktsschema för HT23

Översiktsschema för VT23

Översiktsschema för HT22

Översiktsschema för VT22

Översiktsschema för HT21

Länken till schemat för terminens alla kurser via TimeEdit finns här. Välj kurser och datum som du vill se.

AB
Innehållsgranskare:
Anna Söderberg
2023-12-21