För studenter på kursen Allmän tandvårdsklinik 1 - barn kurskod 2TL103

Kursen i Allmän tandvårdsklinik Barn 1 ges på termin 9. Ansvarig för undervisningen är enheten och kliniken för pedodonti och ortodonti som finns på plan 8.
Barn- och ungdomstandvårdens mål är att alla barn och ungdomar ska på bästa möjliga sätt, oavsett medicinska, sociala eller psykologiska skäl, få möjligheter till en god tandhälsa och ett bra omhändertagande i tandvården.
Studenterna arbetar enbart med patienter från 1-23 år under kursen och hämtar kompetensen genom klinisk tjänstgöring.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet behöver du först kursregistrera dig. Det gör du som student själv i Ladok. Registreringsperioden är från och med sju dagar före kursstart till och med två dagar efter kursstart. Du kan läsa mer om registrering på sidan webbregistrering.

 

När du är kursregistrerad i Ladok får du även tillgång till allt kursmaterial i kursrummet i Canvas. Där loggar du in med ditt studentkonto.

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben två veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras i kursrummet i Canvas, för registrerade studenter.

Skriftlig examination i skrivsal

  • För att delta i den skriftliga examinationen inom kursen måste du anmäla dig till examinationen i Ladok senast 10 kalenderdagar innan dagen för tentamen.
  • Anmälningsperioden är totalt 7 dagar. Anmälan öppnar 16 dagar innan tentamenstillfället.
  • Du måste vara registrerad eller omregistrerad på aktuellt kurstillfälle för att kunna anmäla dig till tentamen. Om du behöver registrera dig måste du kontakta din utbildningsadministratör.
  • Om du inte anmält dig i tid måste du kontakta din utbildningsadministratör, du kan ges möjlighet att skriva tentamen om du har en korrekt registrering eller om det finns förutsättningar att ordna med registrering på kurs, och det finns plats i skrivsalen. Observera att du inte är garanterad att få delta i examinationen om du inte har anmält dig i tid.

Läs mer om anmälan och hitta länk till tentamensschemat där anmälningsperioden finns.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut. Eftersom HT22 är första gången denna kurs ges, finns ännu ingen kursvärdering eller kursanalys.

Kontaktuppgifter

OF Odontologi

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör
OF Odontologi

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
OF Odontologi
GT
Innehållsgranskare:
Johanna Karro
2023-07-06