För studenter på kursen Att initiera och utveckla pedagogiska processer - handleda i radiografiska metoder och verksamheter kurskod 1RS032

Denna kurs är en av de fördjupningskurser som ges under termin 6 på utbildningen. Det är två perioder (sista 10 veckorna). Information om hur du söker till fördjupningskurserna och vilka som ges kommer i början av termin 6.

Kursplan

Two students talking with teacher.

Kursinformation

Kursen innehåller fem teman fördelade på fem veckor:

  • Handledningens landskap
  • … om att lära sig
  • … om att lära ut
  • … om att bedöma och examinera
  • … om att forska och utveckla

 

Schema

Schema för kursen publiceras senast två veckor före kursstart.

Schema VT22

Kontaktuppgifter

Jessica Ekberg

Kursadministration