För studenter på kursen Avancerad bioanalys (7,5 hp) kurskod 3BL007

Under den här kursen erhålls kunskap kring metoder inom avancerad bioanalys. Innehållet inkluderar även tillämpning av artificiell intelligens och bioinformatiska applikationer inom bioanalys.

Kursen ämnar ge fördjupad kunskap inom bioanalytisk teori och metod (framförallt masspektrometri) samt validering av bioanalytiska metoder och innefattar även det medicinska behovet av olika analyser.

Kursplan

Kursinformation

Målet för kursen är att erhålla kunskap kring utvalda metoder inom avancerad bioanalys och bioinformatik/bioinformatiska applikationer som krävs för deras tolkning. Innehållet inkluderar ämnen såsom digitalisering och programmering/artificiell intelligens (AI), med avseende på både medicinsk/biologisk teori och metod, och kopplat (men inte begränsat) till diagnostik.

Välkomstinformation

Välkommen till kursen avancerad bioanalys! 

Kursen är 7.5 hp på halvfart och ingår i spåret "molekylär medicin". Startdatum är den 25/3 2024 och slutdatum är den 31/5 2024. 

För att få bäst överblick över kursen studera gärna kursschemat. Vid ett tillfälle under kursen måste du närvara fysiskt, det är när du skall göra den skriftliga tentamen den 3/5.  Aktiviteter  där obligatorisk närvaro krävs är markerade som saffransgula på schemat. Det finns också aktiviteter där rekommenderas att man är närvarande.  Samtliga seminarier eller redovisningar som är inlagda kommer att vara på fredagar. Till dessa seminarier eller on-line aktiviteter kommer du att få en zoom (eller teams) länk, så att du kan vara med. Se till att ha Zoom och Teams nedladdat på en dator. 

Kursen är indelad i 3 delar som vi kallar TEMA1 (metodutveckling), TEMA 2 (validering) och TEMA3 (AI och modellering inom bioanalys). Tyngdpunkten ligger på TEMA 2 och i den delen utför du ett projektarbete tillsammans med en studentkollega. I projektarbetet får du visa att du kan  sammanställa, tolka och presentera data från en  validering av en bioanalytisk metod. Du skall också kunna skriva en valideringsrapport. 

Lärare i kursen rekommenderar att du går in och läser Kursplanen innan kursen börjar. Där beskrivs mål, innehåll och villkor för examination osv. 

Om du har frågor kan du kontakta Camilla Linder, kursansvarig för kursen.

Schema

Se bifogat dokument för aktuellt schema.

Kursschema VT24

Kursanalys och kursvärdering

 

 

Kontaktuppgifter

Camilla Linder

Kursansvarig
Profile image

Irina Gacesic

Utbildningsadministratör
852487524
BK
Innehållsgranskare:
Irina Gacesic
2024-01-23