För studenter på kursen Avancerad patofysiologi, 7,5 hp kurskod 3BL000

Kursen ämnar ge djupare förståelse för patofysiologi i konstruktiv anpassning till de tre inriktningarna inom programmet.

Kursens övergripande mål är att studenterna ska utveckla fördjupad kunskap om och förståelse för sjukdomsmekanismer och diagnostik därav, relevanta för biomedicinska analytiker. 

Kursplan

Kursinformation

Studenten kommer genomföra projektarbeten inom patofysiologi utifrån inriktning. Kursen innefattar sjukdomsmekanismer relevanta för biomedicinska analytiker, inklusive infektion och inflammation, tumörsjukdomar, cirkulatoriska sjukdomar, respiratoriska sjukdomar samt metabola sjukdomar. Kursen kommer ge färdigheter att analysera och värdera information om symptom, sjukdomsorsaker, sjukdomsutveckling och diagnostik samt relevansen för biomedicinsk analys.  

Välkomstinformation

Kursen börjar måndagen den 28:e augusti klockan 10:00, direkt efter programstarten i sal S413, Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg. 

Schema

Se bifogat dokument för aktuellt schema.

Schema ht-23

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kontaktuppgifter

Sara Windahl

Assisterande lektor
BK
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2023-08-17