För studenter på kursen Barnmorskans profession inom gynekologi, mödrahälsovård samt antikonception (10,5 hp) kurskod 7KB006

Kursen fokuserar på gynekologisk och sexuell hälsa samt mödrahälsovård och graviditetsövervakning. Delar av kursen samläses med studenter på barnmorskeprogrammet. Här på kurswebben hittar du information om kursplan, kursutvärdering, schema samt kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart VT24

Kursstart måndag den 25 mars. Schema publiceras senast 2 veckor före kursstart. Kursavslut den 12 maj.

 

Kontaktuppgifter

Åsa Gottfridsson

Kursansvarig
Profile image

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
852482466
Profile image

Emelie Ahlin

Studievägledare
852482364
ÅG
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2023-11-09