För studenter på kursen Barnmorskans profession inom gynekologi, mödrahälsovård samt antikonception (10,5 hp) kurskod 7KB006

Kursen fokuserar på gynekologisk och sexuell hälsa samt mödrahälsovård och graviditetsövervakning. Delar av kursen samläses med studenter på barnmorskeprogrammet. Här på kurswebben hittar du information om kursplan, kursutvärdering, schema samt kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart VT22

Kursstart 28 mars, kursavslut 15 maj 2022

 

Kontaktuppgifter

Sofia Alsing

Kursansvarig

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Studievägledare