För studenter på kursen Barnmorskans profession inom gynekologi, mödrahälsovård samt antikonception (10,5 hp) kurskod 7KB006

Kursen fokuserar på gynekologisk och sexuell hälsa samt mödrahälsovård och graviditetsövervakning. Delar av kursen samläses med studenter på barnmorskeprogrammet. Här på kurswebben hittar du information om kursplan, kursutvärdering, schema samt kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart VT23

Kursstart 27 mars, kursavslut 14 maj 2023. Schema publiceras 2 veckor före kursstart. 

 

Kontaktuppgifter

Ewa Andersson

Examinator

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Studievägledare