För dig som är student på Barnmorskeprogrammet

Välkommen till barnmorskeprogrammet! Här finns information både för dig som redan är student hos oss, och för dig som just antagits till programmet. Du kan läsa mer om programmets uppbyggnad, om verksamhetsförlagd undervisning, och om utbytesstudier. Här finns också många länkar samlade till exempelvis Studenthälsan, e-tjänster så som Ladok och Canvas, och till sidorna för studenträtt på KI. Du hittar kontaktuppgifter till alla oss som jobbar på programmet här.