För studenter på kursen Beroendemomentet kurskod 2LK063

Beroendemomentet är en del av psykiatrimomentet. Målet med beroendemomentet är att ge teoretiska och praktiska baskunskaper för diagnostik och behandling vid beroendeproblematik, framförallt med avseende på de krav som ställs i öppenvård och vid akuta situationer. Kunskaper om preventiva åtgärder och alkohol som levnadsvana ingår också som viktiga delar.

Kursplan

Inför momentets start

Momentet består av 6 dagar med VFU (1 dag), seminarier samt interaktiva föreläsningar. Dessutom ingår jourer kvällstid på beroendeakuten (BAS-jour). Enstaka studenter kommer även ha längre VFU placeringar hos oss. VFU, seminarier, BAS-jourer och Introduktion till Motiverande samtal är obligatoriska.

 

Momentets start VT 24 omgång 2: 2 april
 

E-tjänstekort

Inom Beroendecentrum Stockholms verksamheter, som alla studenter kommer i kontakt med under den kliniska delen av beroendeutbildningen, används s.k. e-tjänstekort för att komma in i datasystemet. Om man inte har ett e-tjänstekort är det därför nödvändigt att skaffa ett sådant  tills man går BAS - jour eller VFU. Till BAS- jouren/VFU tas e-kortet med plus de inloggnings-/legitimeringsuppgifter, PIN/PUK koder som man fick tillsammans med kortet!   

Schema

Detaljerat schema finns i Canvas.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig. Har man missat VFU kontaktas momentets administratör och vid missad BAS jour skalla momentets amanuens kontaktas.

Plats

Den teoretiska undervisningen sker i Centrum för psykiatriforsknings lokaler på Norra Stationsgatan 69, plan 6.   

 Den kliniska undervisningen sker runt om i länet - dels på lokala öppenvårds-mottagningar och dels på enheter med heldygns-/veckovård eller specialprogram.

För de terminsregistrerade studenterna finns mer information på Canvas om beroendemomentet. Till exempel finns det gruppindelningar, kliniska placeringar, senaste schema, filmade föreläsningar, patientfall m.m. 

BAS- jourerna sker på beroendeakuten S: t Göran (BAS). Adressen: Vårdvägen 11, byggnad 09, T-bana Stadshagen, 08-123 459 00.

Momentetsutvärdering

Kontaktuppgifter

Åsa Magnusson

Kursansvarig

Karin Eriksson

Administratör
ÅM
Innehållsgranskare:
Annika Pettersson
2024-02-26