För studenter på kursen Delmoment ögon kurskod 2LK063

Ögonmomentet lägger tyngdpunkten på vanliga eller akut synhotande ögonsjukdomar/tillstånd som kan dyka upp inom primärvården eller på ögonkliniken.

Kursplan

Välkomstinformation

Ögonmomentet börjar med en föreläsningsdag - Introduktionsföreläsningar i Oftalmologi.

Onsdag 30 augusti för ÖGON 1 och 2 och Fredag 20 oktober för Ögon 3 och 4.

09.00 - 14.15 i Aulan, Eye Center of Excellence, Eugeniavägen 12, Solna.

Till föreläsningsdagen kan det vara bra att repetera ögats anatomi.

Kliniska placeringar och teoretisk undervisning

S:t Eriks Ögonsjukhus, Eugeniavägen 12 Solna och Ögonkliniken på SÖS, Sjukhusbacken 10

Till seminarierna kommer det vara individuell instudering men även två eftermiddagar i Zoom samt två seminarieeftermiddagar på plats på S:t Eriks Ögonsjukhus. Allt står tydligt beskrivet i översiktsschemat och upplägget är detsamma för alla 4 perioder i höst.

 

Schema

Nedan är ett översiktsschema över hela ögonmomentet.

6 studenter per period har sin kliniska placering på SÖS och i översiktsschemat visas inte det kliniska schemat på SÖS utan enbart de gemensamma aktiviteterna. Detaljschema för SÖS kommer finnas i Canvas.

Uppdateringar gällande aktuellt schema, material etc sker alltid i Canvas.

Exempelschema  - översikt

Kontaktuppgifter

Kristina Fahnehjelm

Momentansvarig
K8 Klinisk neurovetenskap

Markus Kivitalo

Ansvarig för SÖS placeringarna

Maria Persson

Momentadministratör
Ögon och Syn
MP
Innehållsgranskare:
Maria Persson
2023-06-19