För studenter på kursen Examensarbete i omvårdnad – Operationssjukvård (15 hp) kurskod 2OT013

Kursens mål är att studenterna under kursen ska uppnå kunskap på avancerad nivå inom huvudområdets vetenskapliga grund och integrera teoretiska och praktiska kunskaper i specialistområdet operationssjukvård samt visa förmåga att tillämpa relevant forskningsmetodik i ett självständigt examensarbete.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursstart: 7 november 2022

Kursen genomförs på heltid motsvarande 40 timmar per vecka. Utbildningen är delvis nätbaserad, det krävs därför att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling. Kursen startar med en gemensam introduktionsdag på campus. Handledningen kommer ske via Zoom. Ett examinationsseminarium där opponentskap och respondentskap examineras äger rum under sista kursveckan på campus.

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i Ladok. Registreringsperioden öppnar en vecka före kursstart och stänger två dagar in i kursen. Information om kursregistrering.

 

Information om examensceremonin hösten 2022

Save the date! Examensceremoni för alla studenter som avslutar sin specialistutbildning HT22 blir den 13/1 2023 9-12. Mer info kommer, håll utkik i det kursrum som är det sista på ditt program samt på den mailadress du angett i Ladok.

Schema

Preliminärt schema HT22
 

Kursutvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen att publiceras senast en månad efter kursens slut.

VT22 Kursutvärdering 2OT013
VT22 Kursanalys 2OT013
HT21 Kursutvärdering 2OT013
HT21 Kursanalys 2OT013

 

Kontaktuppgifter

Malin Stenman

Examinator

Patricia Lach

Utbildningsadministratör