För studenter på kursen Examensarbete i omvårdnad – Operationssjukvård (15 hp) kurskod 2OT013

Kursens mål är att studenterna under kursen ska uppnå kunskap på avancerad nivå inom huvudområdets vetenskapliga grund och integrera teoretiska och praktiska kunskaper i specialistområdet operationssjukvård samt visa förmåga att tillämpa relevant forskningsmetodik i ett självständigt examensarbete.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursen genomförs som nätbaserad kurs med digitala föreläsningar, seminarium och handledning via Zoom och pågår i 10 veckor. Ett examinationsseminarium då opponentskap och respondentskap examineras äger rum på campus.

OBS! Med anledning av Covid-19 har kursledningen beslutat att förändra kursupplägget inom Operationssjukvård VT21. Detta innebär att terminens kurs i examensarbete inom operationssjukvård delas upp i två delar:

Period 1: 18 januari till 21 februari
Period 2: 3 maj till 6 juni

Kursen startar med en gemensam introduktionsdag i Zoom. En zoomlänk kommer att läggas ut i Canvas senast en vecka innan start.


Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i Ladok. Registreringsperioden öppnar en vecka före kursstart och stänger två dagar in i kursen. Information om kursregistrering.

Schema

Preliminärt schema VT21
 

Kursutvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen att publiceras senast en månad efter kursens slut.

HT20 Kursutvärdering 2OT013
HT20 Kursanalys 2OT013

 

 

Kontaktuppgifter

Patricia Lach

Utbildningsadministratör