För studenter på kursen Examensarbete i omvårdnad – Operationssjukvård (15 hp) kurskod 2OT013

Kursens mål är att studenterna under kursen ska uppnå kunskap på avancerad nivå inom huvudområdets vetenskapliga grund och integrera teoretiska och praktiska kunskaper i specialistområdet operationssjukvård samt visa förmåga att tillämpa relevant forskningsmetodik i ett självständigt examensarbete.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursstart: 25 mars 2024

Kursen genomförs på heltid motsvarande 40 timmar per vecka. Utbildningen är delvis nätbaserad, det krävs därför att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling. Kursen startar med en gemensam introduktionsdag på campus. Handledningen kommer ske via Zoom. Ett examinationsseminarium där opponentskap och respondentskap examineras äger rum under sista kursveckan på campus.

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i Ladok. Registreringsperioden öppnar en vecka före kursstart och stänger två dagar in i kursen. Information om kursregistrering.

 

Examensceremoni för dig som tar examen på ett Specialistsjuksköterskeprogram!

Datum:

Tid:

Plats: Alfred Nobels Allé 23, Sal:

Du har i dagarna fått ett mejl (till den e-postadress som du har registrerad i Ladok) med en inbjudan till terminens examensceremoni för Specialistsjuksköterskor. Om du vill delta på plats så behöver du anmäla dig. Länk till anmälan finns i ditt mejl. Där finns även zoomlänken till ceremonin om det är så att du vill närvara digitalt.

Har du frågor? Maila specialist@ki.se.

Välkommen!
 

Schema

Kursutvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen att publiceras senast en månad efter kursens slut. 

Kontaktuppgifter

Profile image

Malin Stenman

Examinator

Charlie Torstensson

Utbildningsadministratör
ET
Innehållsgranskare:
2024-02-26