För studenter på kursen Fördjupningskurs i multidisciplinär cancerbehandling (7,5 hp) kurskod 2LK152

Genom mycket klinisk placering, verksamhetsförlagd undervisning (VFU) på Tema Cancers avdelningar och mottagningar, får du här bekanta dig med de multidisciplinära aspekterna i cancerbehandling, utveckla ditt kliniska resonemang och din självständighet.

Kursplan

Kursbeskrivning

Kursen inleds med teori som innefattar grundläggande kunskaper om tumörbiologi och cancerdiagnostik. Under de nästkommande veckorna kommer du mest ha verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med placering på mottagning samt avdelning inom Tema Cancer. Nuvarande organisation i patientområden (PO) och patientflöden (PF) innebär att onkologi och kirurgi samverkar på varje avdelning. I mottagningsplacering ingår även deltagande i interna och multidisciplinära konferenser, auskultation på Akuta Bedömningsenheten och vid intresse även auskultation på Medicinsk Behandlingsavdelning. All VFU sker under individuell handledning. Examinationen sker under kursens sista vecka med presentation av patientfall skriftlig tentamen. Detaljschemat kan variera mellan olika terminer eftersom terminstiderna kan se olika ut.

Undervisningsformer

I kursen ingår följande undervisningsformer:

  • VFU med kliniska placeringar inom Tema Cancer där olika specialiteter samarbetar inom särskilda patientflöden
  • Tumörspecifika föreläsningar med både tumörbiologisk och klinisk inriktning

Dokument

Citat från några kursdeltagare:

"Mycket trevliga och engagerade lärare! Stort beröm till Lisa för hennes insatser för att ordna VFU för oss trots de svåra omständigheterna. Systemet med mentorer var också bra och fungerade utmärkt. På avdelningarna rådde god stämning, och studenterna välkomnades i teamen på ett sätt som klart överträffar genomsnittsplaceringen på läkarprogrammet."

"Spännande, bra upplägg, lyhörd kursledning, trevlig klinik."

"De kliniska delarna, mycket värdefullt att få se det akuta, återbesöken, utredningarna osv."

Kontakt

Signe Friesland

Kursansvarig

Georgios Tsakonas

Klinisk amanuens

Rigmor Forsberg

Utbildningsadministratör

Maria Shoshan

Examinator