För studenter på kursen Förlossning 2, antenatal vård samt eftervård (15 hp) kurskod 7KB005

Den här kurser ger fördjupad kunskap i förlossningsvård samt eftervård, både vård av det nyfödda barnet och av mamman. Kursen innehåller 9 veckor verksamhetsförlagd undervisning på förlossningsklinik och BB samt en vecka teori. Delar av kursen samläses med barnmorskeprogrammet. Här på kurswebben hittar du information om kursplan, kursutvärdering, schema samt kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart HT22

Kursstart måndagen  7 november 2022. Tid och plats meddelas senare. 

Kursslut samt programslut söndagen den 15 januari 2023.

Schema

Kursen samläses helt med barnmorskeprogrammet termin 3.

Kontaktuppgifter

Elin Hallgren

Kursansvarig

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Studievägledare