För studenter på kursen Förlossning 2, antenatal vård samt eftervård (15 hp) kurskod 7KB005

Den här kursen ger fördjupad kunskap i förlossningsvård samt eftervård, både vård av det nyfödda barnet och av mamman. Kursen innehåller 9 veckor verksamhetsförlagd undervisning på förlossningsklinik och BB samt en vecka teori. Delar av kursen samläses med barnmorskeprogrammet. Här på kurswebben hittar du information om kursplan, kursutvärdering, schema samt kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart HT23

Kursstart måndagen 6 november 2023. 

Kursslut samt programslut söndagen den 14 januari 2024.

Schema

Kursen samläses med barnmorskeprogrammets kurs Vård i samband med barnafödande 2.

Kontaktuppgifter

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Studievägledare
AG
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2023-04-04