För studenter på kursen Förlossning 2, antenatal vård samt eftervård (15 hp) kurskod 7KB005

Den här kursen ger fördjupad kunskap i förlossningsvård samt eftervård, både vård av det nyfödda barnet och av mamman. Kursen innehåller 9 veckor verksamhetsförlagd undervisning på förlossningsklinik och BB samt en vecka teori. Delar av kursen samläses med barnmorskeprogrammet. Här på kurswebben hittar du information om kursplan, kursutvärdering, schema samt kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart HT23

Kursstart måndagen 6 november 2023. Schema publiceras senast 2 veckor före kursstart. 

Kursavslut samt programavslut söndagen den 14 januari 2024.

Schema

Kursen samläses med barnmorskeprogrammets kurs Vård i samband med barnafödande 2.

Kontaktuppgifter

Liisa Svensson

Kursansvarig
733940448

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Studievägledare
LS
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2023-06-07