För studenter på kursen Vård i samband med barnafödande 2 kurskod 2BM028

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska kunna ​integrera teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter, uppnå självständighet i att bistå det normala och I kursen ingår 9 veckors verksamhetsförlagd utbildning. Efter avslutad kurs ska studenten självständigt kunna bistå normal förlossning, eftervård och amning, och som en del i ett team kunna handlägga även det mer komplicerade. På den här sidan hittar du kursplan, kursutvärdering, schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart VT24

Kursstart den 25 mars. Schema publiceras senast 2 veckor före kursstart.

Kursavslut söndag den 2 juni.

Schema - föregående termin

Kontaktuppgifter

Profile image

Liisa Svensson

Kursansvarig
733940448
Profile image

Hanna Ulfsdottir

Examinator
Profile image

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
852482466
Profile image

Emelie Ahlin

Studievägledare
852482364
LS
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2024-01-31