För studenter på kursen Introduktion till specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi, 6 hp kurskod 9K8082

Kursens ger en introduktion till specialistutbildningen i klinisk barn- och ungdomspsykologi. Kursen ska även ge ett metaperspektiv på psykologprofessionen, liksom att belysa betydelsen av ett vetenskapligt förhållningssätt i det kliniska arbetet som specialistpsykolog. Kursen är en del av ett kurspaket.

Kursplan

Schema 

Länk

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här kommer de kursutvärderingar som görs på kursen att läggas upp allt eftersom.

Kontaktuppgifter

Josefin Ahlqvist

Kursansvarig

Sarah Thylén

Kursadministratör
ST
Innehållsgranskare:
Sarah Thylén
2022-09-30