Vegetables in a market

För dig som är student på Kandidatprogrammet i nutrition

VÄLKOMMEN!

Nutrition (näringslära) är ett typiskt tvärvetenskapligt ämne som berör många områden. Kandidatprogrammet i nutrition har sin grund i naturvetenskap och under utbildningen behandlas ämnet utifrån såväl molekylära och medicinska som epidemiologiska och folkhälsovetenskapliga aspekter.

Som student är du inskriven på Stockholms universitet, men nutritionskurserna ges på KI. På dessa sidor finns information om programmet och annan relevant information gällande din tid som student.

Nyheter och annan inspiration