COPE - en studentguide för bättre hälsa

COPE syftar till att främja psykosocial hälsa hos studenter och innehåller moduler med olika teman för psykosocial hälsa.

Dekorativ bild
Foto: Brooke Cagle on Unsplash

COPE-modulernas teman är:

  • Prestationskrav
  • Fysisk aktivitet
  • Sociala relationer
  • Sömn
  • Aktivitetsbalans
  • Svåra känslor och oro
  • Att förändra vanor

Varje modul innehåller:

  • Bakgrund: Kort information om modulen.
  • Introduktion: Här kan du läsa om hur olika faktorer påverkar oss människor och vår psykosociala hälsa.
  • Tips på steg för ökad psykosocial hälsa: Här kan du läsa om steg du kan ta för din egen hälsa.

Materialet är en samling av information som kan vara hjälpsam för studenter, så läs gärna och testa dig fram till vad som funkar bäst just för dig! Studenthälsan erbjuder webbinarier och kurser som berör flera av dessa områden som du är varmt välkommen att anmäla dig till. Läs mer om COPE här.

Att hantera prestationskrav och prokrastinering (uppskjutande)

En kort beskrivning av hur man som student kan påverkas av prestationskrav. Vi presenterar vetenskapligt baserade tips på hur du kan hantera perfektionism och bryta prokrastinering (uppskjutande) kring studierna.

Att hantera prestationskrav som student

Du mår bra av att röra på dig

Vi beskriver kort fysisk aktivitet och varför det är viktigt för oss människor att röra på oss. Därefter presenterar vi vetenskapligt baserade tips på hur du kan få till mer fysisk aktivitet i din vardag.

Du mår bra av att röra på dig

Vikten av sociala relationer

Först en kort beskrivning av vikten av sociala relationer för oss människor. Därefter presenterar vi vetenskapligt baserade tips på hur du kan öka ditt sociala umgänge, om du känner att du har behov av det.

Vikten av sociala relationer

Vikten av god sömn

I den här modulen beskriver vi kort hur sömnen fungerar för oss människor. Därefter presenterar vi vetenskapligt baserade tips på beteendeförändringar för god sömn.

Vikten av god sömn

Aktivitet och återhämtning

En kort beskrivning av hur en balans mellan olika aktiviteter kan vara gynnsamt för oss människor. Därefter presenteras vetenskapligt baserade tips på hur du kan göra för att få till en balans mellan t ex studier och fritid.

Aktivitet och återhämtning

Om svåra känslor och oro

Här beskriver vi kort hur vi människor kan påverkas av våra känslor och av oro, och varför vi har dessa upplevelser. Modulen innehåller även vetenskapligt baserade tips på man kan hantera svåra känslor och oro.

Om svåra känslor och oro

Att förändra sina vanor

I den här modulen beskriver vi vanor och hur hälsofrämjande beteenden kan göras till just nya vanor. Här kan du också läsa vetenskapligt baserade förslag på hur du kan göra för att få till de nya vanor du vill ha.

Att förändra sina vanor