För studenter på kursen Kariologi 1 (10,5 hp) kurskod 2TL064

Kursen omfattar basal teori och preklinisk/klinisk färdighetsträning i kariologi gällande prevention, etiologi, riskbedömning/orsaksutredning, icke operativ och restaurativ behandling samt terapiplanering.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet måste du registrera dig på kursen i Ladok. Registreringsperioden är sju dagar före kursstart samt ytterligare två dagar. Mer information om webbregistrering.

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben två veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Franziska Hetrodt

Examinator, Kursansvarig
Kariologi & Endodonti
OF Odontologi

Anna Maria Nordvall

Utbildningsadministratör