För studenter på kursen Klinisk farmakologi (1.5 hp) kurskod 2LK132

Här på kurswebben finner du information om momentet Klinisk farmakologi, bland annat ramschema samt kontaktuppgifter till kursledning. Momentet ges inom fyra kurser: Klinisk Medicin Huddinge (kurskod 2LK132), Klinisk Medicin Södersjukhuset (kurskod 2LK131), Klinisk Medicin Danderyd (kurskod 2LK133), samt Klinisk Medicin Solna (kurskod 2LK134). Huddinge ansvarar för studenter från Huddinge och SöS. Solna ansvarar för studenter från Solna och Danderyd.

Kursplan

Klinisk farmakologi på läkarprogrammet

Läkemedelsterapi är ett av klinikernas viktigaste och mest kraftfulla arbetsredskap. En svensk allmänläkare skriver till exempel ut ca 70.000 recept under sitt yrkesliv. Syftet med kursen i klinisk farmakologi är att du som blivande läkare skall erhålla de bästa förutsättningarna för att ge dina patienter en effektiv och säker läkemedelsbehandling.

 

Moment klinisk farmakologi består av flera delar:

•    Introduktionsdag i början av terminen samt kursvecka tillsammans med åldrandet i slutet av    terminen.

•    Receptövning i samarbete med primärvård (PV) - obligatoriskt moment för att få godkänd kurs.

•    Seminarium patientfall läkemedelsgenomgång – obligatoriskt moment för att få godkänd kurs.

•    Delexamination 5 (Dx5) för momentet klinisk farmakologi i slutet av kursveckan.

 

Momentet klinisk farmakologi inleds med ½ dags föreläsningar (introduktionsdag) under termin fem. Momentet fortsätter med receptförskrivningsseminarier tillsammans med primärvården (obligatoriskt). Momentet avslutas med en kursvecka med föreläsningar, gruppövning i läkemedelsvärdering (icke-obligatorisk) och seminarium "patientfall läkemedelsgenomgång" (obligatoriskt). Kursveckan är delvis integrerad med åldrandet (geriatrik) och avslutas med delexamination (Dx5).

 

För godkänd kurs i momentet klinisk farmakologi så krävs deltagande i samtliga obligatoriska moment under kursveckan samt godkänt resultat på Dx5-tentan i momentet klinisk farmakologi.

Ramschema Klinisk farmakologi HT 2022

För Klinisk farmakologis del kommer alla föreläsningar och seminarier denna termin att hållas via Zoom. Dx5-tentamen skrivs fysiskt på campus, digitalt i Inspera.

Obligatoriskt receptseminarium 23 november (KS/HS) eller 30 november (DS/SÖS) tillsammans med primärvården antingen förmiddag eller eftermiddag, beroende på gruppindelning. Parallella seminarier från primärvården.

Kursvecka 5-12 december med Dx5-tentamen Klinisk farmakologi och Åldrandet 12 december.

Gruppövning i Läkemedelsvärdering (ej obligatorisk) 5 december kl.13:00-16:15.

Obligatoriskt seminarium patientfall läkemedelsgenomgång 7 eller 8 december (beroende på gruppindelning) kl.13:00-16:15.

 

Omtentamen

Omtentamen i klinisk farmakologi är torsdag 25 augusti 2022, kl.13.00-14.45 (ordinarie tid) i sal Bengt Windblad (Neo1 och Neo2), Campus Flemingsberg.
Omtentamen i åldrandet är torsdag 25 augusti 2022, kl.15.30-17.15 (ordinarie tid) i sal Bengt Windblad (Neo1 och Neo2), Campus Flemingsberg.

Anmälan till Dx5-omtentamen för klinisk farmakologi måste göras snarast till samtliga följande 2 personer (pga. sommarsemester):

 

Kursadministratör för moment klinisk farmakologi Yvonne Elliman: Yvonne.elliman@ki.se

Kursadministratör för moment åldrandet Maria Klein: maria.klein@ki.se

Kontaktuppgifter Solna (KS/DS)

Marja-Liisa Dahl

Momentansvarig Solna (KS/DS)

Diana Rydberg

Amanuens Solna (KS/DS)

Kontaktuppgifter Huddinge (HS/SöS)

Marja-Liisa Dahl

Momentansvarig Huddinge

Mehrnoush Khoshnevis

Amanuens Huddinge (HS/SöS)

Yvonne Elliman

Administratör Huddinge