För studenter på kursen Klinisk farmakologi (1.5 hp) kurskod 2LK132

Här på kurswebben finner du information om momentet Klinisk farmakologi, bland annat ramschema samt kontaktuppgifter till kursledning. Momentet ges inom fyra kurser: Klinisk Medicin Huddinge (kurskod 2LK132), Klinisk Medicin Södersjukhuset (kurskod 2LK131), Klinisk Medicin Danderyd (kurskod 2LK133), samt Klinisk Medicin Solna (kurskod 2LK134). Huddinge ansvarar för studenter från Huddinge och SöS. Solna ansvarar för studenter från Solna och Danderyd.

Kursplan

Klinisk farmakologi på läkarprogrammet

Läkemedelsterapi är ett av klinikernas viktigaste och mest kraftfulla arbetsredskap. En svensk allmänläkare skriver till exempel ut ca 70.000 recept under sitt yrkesliv. Syftet med kursen i klinisk farmakologi är att du som blivande läkare skall erhålla de bästa förutsättningarna för att ge dina patienter en effektiv och säker läkemedelsbehandling.

 

Moment klinisk farmakologi består av flera delar:

•    Introduktionsdag i början av terminen samt kursvecka tillsammans med åldrandet i slutet av    terminen.

•    Receptövning i samarbete med primärvård (PV) - obligatoriskt moment för att få godkänd kurs.

•    Seminarium patientfall läkemedelsgenomgång – obligatoriskt moment för att få godkänd kurs.

•    Delexamination 5 (Dx5) för momentet klinisk farmakologi i slutet av kursveckan.

 

Momentet klinisk farmakologi inleds med ½ dags föreläsningar (introduktionsdag) under termin fem. Momentet fortsätter med receptförskrivningsseminarier tillsammans med primärvården (obligatoriskt). Momentet avslutas med en kursvecka med föreläsningar, gruppövning i läkemedelsvärdering (icke-obligatorisk) och seminarium "patientfall läkemedelsgenomgång" (obligatoriskt). Kursveckan är delvis integrerad med åldrandet (geriatrik) och avslutas med delexamination (Dx5).

 

För godkänd kurs i momentet klinisk farmakologi så krävs deltagande i samtliga obligatoriska moment under kursveckan samt godkänt resultat på Dx5-tentan i momentet klinisk farmakologi.

Ramschema Klinisk farmakologi VT 2023

För Klinisk farmakologis del kommer alla föreläsningar och seminarier denna termin att hållas via Zoom. Dx5-tentamen skrivs fysiskt på campus, digitalt i Inspera.

Obligatoriskt receptseminarium 2 maj (KS/HS) eller 4 maj (DS/SÖS) tillsammans med primärvården antingen förmiddag eller eftermiddag, beroende på gruppindelning. Parallella seminarier från primärvården.

Kursvecka 5-12 maj med Dx5-tentamen Klinisk farmakologi och Åldrandet 12 maj.

Gruppövning i Läkemedelsvärdering (ej obligatorisk) 5 maj kl.13:00-16:15.

Obligatoriskt seminarium patientfall läkemedelsgenomgång 9 eller 10 maj (beroende på gruppindelning) kl.13:00-16:15.

Omtentamen

Dx5-omtentamen

Mer information om detta kommer publiceras under vårterminen. 

Kontaktuppgifter Solna (KS/DS)

Marja-Liisa Dahl

Momentansvarig Solna (KS/DS)

Diana Rydberg

Amanuens Solna (KS/DS)

Kontaktuppgifter Huddinge (HS/SöS)

Marja-Liisa Dahl

Momentansvarig Huddinge

Katri Rosenthal Aizman

Amanuens Huddinge (HS/SÖS)

Yvonne Elliman

Administratör Huddinge