För dig som är student på Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen och psyke, 30 hp Information om kursen

Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen och psyke (30 hp)
Kurskod: 2LK063

Kursstart ht 2022

Kursen startar med en introduktionsdag, måndagen den 29 augusti 2022 kl. 09.00-15.00.

Preliminärt program för introdagen 29 augusti

Program för introdag 29 augusti 2022

Placeringar ht -22

Efter den inledande gemensamma introduktionsdagen följer indelningen i de olika momenten som framgår enligt den placeringsnyckel som mejlas ut till aktuella studenter.

Registrera dig själv på kursen!

Info om hur du registrerar dig på kursen finns här

Kursplan

Aktuell kursplan för kursen "Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen, psyke" 30 hp, 2LK063

Kursen är indelad i följande moment:

Neuro, 6.5 hp
Sinnen, 7.5 hp
Psyke, 11.5 hp
Professionell utveckling (PU), 0.5 hp
Primärvård (PV), 1.5 hp
Vetenskaplig utveckling (VetU), 0.5 hp
Integration och examination, 2 hp