För dig som är student på Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen och psyke, 30 hp Information om kursen

Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen och psyke (30 hp)
Kurskod: 2LK063

Kursstart vt 2023

Kursen startar med en introduktionsdag, måndagen den 16 januari 2023
kl. 09.00-15.00.

Preliminärt program för introdagen 16 januari

Introprogram 16 januari

Placeringar vt -23

Efter den inledande gemensamma introduktionsdagen följer indelningen i de olika momenten som framgår enligt den placeringsnyckel som mejlas ut till aktuella studenter.

Registrera dig själv på kursen!

Info om hur du registrerar dig på kursen finns här

Kursplan

Aktuell kursplan för kursen "Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen, psyke" 30 hp, 2LK063

Kursen är indelad i följande moment:

Neuro, 6.5 hp
Sinnen, 7.5 hp
Psyke, 11.5 hp
Professionell utveckling (PU), 0.5 hp
Primärvård (PV), 1.5 hp
Vetenskaplig utveckling (VetU), 0.5 hp
Integration och examination, 2 hp