För dig som är student på Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Kontaktuppgifter - Kompletterande utbildning för läkare (KUL)

Kontaktuppgifter - Kompletterande utbildning för läkare (KUL)

 

Agneta Månsson-Broberg, programansvarig

agneta.mansson.broberg@ki.se

 

Linda Appelberg, klinisk assistent

linda.appelberg@ki.se

 

Ulrika Markne, administratör

Ulrika.markne@ki.se

08-524 833 03

KD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2023-08-21