Gammal jordglob.

För dig som är student på Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz