För dig som är student på Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Programöversikt - Kompletterande utbildning för läkare (KUL)

Här hittar du utbildingsplan, programmets kurser och terminsöversikt.

Programmets kurser

Programmet består av teori och verksamhetsförlagd utbildning (VFU), tre kurser motsvarande totalt 60 högskolepoäng.

Termin 1:
 

7KL000 Grundläggande kurs - 30 hp

 

Termin 2:
 

7KL005 Fördjupningskurs - 25,5 hp

7KL004 Samhälls- och författningskunskap - 4,5 hp, denna kurs hålls av Institutionen för Global Folkhälsa (i Solna)

 

Utbildningsplan 7KL10

https://utbildning.ki.se/programme-syllabus/7KL10

 

Terminsöversikt

HT 2023: 2022-08-28 - 2024-01-14

Grundläggande kurs 7KL000

VT 2024: 2024-01-15 - 2024-06-02

Fördjupningskurs 7KL005, Samhälls- och författningskunskap 7KL004, fortsättning fördjupningskurs 7KL005

 

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2024-02-07