För dig som är student på Audionomprogrammet Kontaktuppgifter audionomprogrammet

Här hittar du kontaktuppgifter till programansvariga.

Programansvariga

Programdirektor/Enhetschef

Åsa Skjönsberg
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för audiologi
Alfred Nobels allé 10, 5 tr
141 52 Huddinge
tel: 08-524 889 60
asa.skjonsberg@ki.se

Enhetsadministratör

Monica Beckius Hellgren
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för audiologi
Alfred Nobels allé 10, 5 tr
141 52 Huddinge
tel: 08-524 889 56
monica.beckius-hellgren@ki.se
 

Studierektor för grundutbildningen

Pernilla Videhult Pierre
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för audiologi
Alfred Nobels allé 10, 5 tr
141 52 Huddinge
tel: 08-524 838 67
pernilla.videhult-pierre@ki.se

Studierektor för VFU

Helene Bergström
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för audiologi
Alfred Nobels allé 10, 5 tr
141 52 Huddinge
tel: 08-524 889 58
helene.bergstrom@ki.se


Studievägledare

Jessica Hänel
Utbildningskansliet/NVS och Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC
Alfre Nobels Allé 23
141 83 Huddinge
jessica.hanel@ki.se