För studenter på kursen Lokalanestesi (1,5 hp) kurskod 2TL067

Kursen omfattar teori och praktiskt genomförande av lokalanestesi.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet behöver du som student registrera dig på kursen i Ladok. Registreringsperioden öppnar sju dagar före kursstarten samt pågår i ytterligare två dagar. Läs mer information om webbregistrering här.

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Tentamen

Tentamensshema för de tentamina som ges från den Odontologiska institutionen publiceras på programwebben:

Tentamensschema

 

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Mattias Ulmner

Examinator, Kursansvarig
Oral diagn & kirurgi
OF Odontologi

Anna Maria Nordvall

Utbildningsadministratör