För studenter på kursen Människans fysiologi (30hp) kurskod 1QA052

Länge var omfattande utbildning i fysiologi förbehållet läkarstuderande i Sverige. I dag arbetar många människor inom områden där en fördjupad kunskap om människokroppens funktioner är en tillgång eller en förutsättning för att hänga med i den snabba utvecklingen. I den här kursen kommer du att studera den friska kroppens funktioner. Människans fysiologi är en heltidskurs som till stor del består av onlinebaserade lärandeaktiviteter via kursportalen Canvas.

Kursplan

Kontaktuppgifter

Jessica Norrbom

Kursansvarig

Diana Jusufovic

Utbildningsadministratör

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen startar den 30 augusti 2021. Kursen ges på helfart och pågår i ca 20 veckor. Med anledning av den rådande situationen kommer kursen att starta på distans via Zoom och kursportalen Canvas. Kursen kommer att ges på distans till och med sista september, eventuellt längre beroende på rådande situation.

Undervisningen kommer dels att bestå av självstudier med inspelade föreläsningar, uppgifter, diskussionsforum etc via utbildningsplattformen Canvas, dels liveföreläsningar och gruppövningar via Zoom.

Kursen erbjuder frivilliga föreläsningar och gruppövningar. Kunskaperna examineras med muntliga Duggor (2 st), skriftliga Deltentamen (3 st), Projektarbeten (2 st) och en avslutande skriftlig tentamen på hela kursinnehållet. 

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 23 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

 

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

   

  Kursmeddelanden

   

  Resttentor

  Nedan hittar du information om tentatillfällen som ges under HT2021.

  Om du har rätt till förlängd skrivtid eller annat intyg ska detta mejlas in till diana.jusufovic@ki.se.

  OBS! Om du är registrerad HT2021 ska du inte anmäla dig till de ordinarie tentatillfällena, utan endast till eventuell resttenta.

  För äldre kursare gäller anmälan till samtliga tentor man önskar skriva.

   

  Deltenta 1 (hemtentamen) ordinarie tillfälle genomfördes 2021-09-17 kl 9.00-13.00.

  Deltenta 1 (hemtentamen) rest tillfälle genomfördes 2021-10-08 kl 9.00-13.00.

   

   

   

   

  Anmälan till Deltenta 2 ordinarie tillfälle

  Deltenta 2 genomförs på plats i Skrivsalen (Solna Campus) och skrivs digitalt i Inspera 2021-10-22 kl 9.00-12.00.

  Adress: Berzelius väg 3, 171 65 Solna.

  Du anmäler dig till tentan genom att anmäla dig via denna anmälningslänk:

  https://survey.ki.se/Survey/27214 

  Anmäl öppnar 27 september. Anmäl dig senast 14 oktober 2021.

   

  Anmälan till Deltenta 3 ordinarie tillfälle

  Deltenta 3 genomförs på plats på i Skrivsalen (Solna Campus) och skrivs digitalt i Inspera 2021-12-09 kl 9.00-12.00.

  Adress: Berzelius väg 3, 171 65 Solna.

  Du anmäler dig till tentan genom att anmäla dig via denna anmälningslänk:

  (länk publiceras senare)

  Anmäl öppnar 15 november. Anmäl dig senast 2 december 2021.

   

  Anmälan till Sluttentan ordinarie tillfälle

  Sluttentan genomförs på plats i Skrivsalen (Solna Campus) och skrivs digitalt i Inspera 2021-01-07 9.00-15.00.

  Adress: Berzelius väg 3, 171 65 Solna.

  Du anmäler dig till tentan genom att anmäla dig via denna anmälningslänk:

  (länk publiceras senare)

  Anmäl öppnar 1 december. Anmäl dig senast 22 december 2021.

   

   

  Omregistrering

  Om du vill bli omregistrerad på kursen HT21 mejlar du diana.jusufovic@ki.se i god tid före kursstart.

   

  Tillgodoräknanden

  Ansökan om tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall  scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

  Email: diana.jusufovic@ki.se

  Postadress:
  Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3
  Solnavägen 9
  170 65 Solna 

   

  Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

  Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

  Funktionsvariation

  Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

  Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. E-post: funkis@ki.se  

  Du kan läsa mer på:

  https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation

  Ansök om stöd:

  https://utbildning.ki.se/ansok-om-stod-nar-du-studerar-med-funktionsnedsattning

  Kursanalys och kursvärdering