För studenter på kursen Människans fysiologi (30hp) kurskod 1QA052

Länge var omfattande utbildning i fysiologi förbehållet läkarstuderande i Sverige. I dag arbetar många människor inom områden där en fördjupad kunskap om människokroppens funktioner är en tillgång eller en förutsättning för att hänga med i den snabba utvecklingen. I den här kursen kommer du att studera den friska kroppens funktioner. Människans fysiologi är en heltidskurs som till stor del består av onlinebaserade lärandeaktiviteter via kursportalen Canvas.

Kursplan

Schema

Aktuellt schema HT21

(Schemat är inte helt klart och kommer att fyllas på allt eftersom).

Kontaktuppgifter

Jessica Norrbom

Kursansvarig

Diana Jusufovic

Utbildningsadministratör

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen startar den 30 augusti 2021. Kursen ges på helfart och pågår i ca 20 veckor. Med anledning av den rådande situationen kommer kursen troligtvis att starta på distans via Zoom och kursportalen Canvas. Mer information om detta kommer att läggas ut här och mejlas ut till de antagna studenterna. Undervisningen kommer vara en blandning av live-föreläsningar via Zoom och förinspelade föreläsningar samt uppgifter på kursportalen i Canvas.

Kursen erbjuder frivilliga föreläsningar och gruppövningar. Kunskaperna examineras med muntliga Duggor (2 st), skriftliga Deltentamen (3 st), Projektarbeten (2 st) och en avslutande skriftlig tentamen på hela kursinnehållet. 

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 23 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

 

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

   

  Kursmeddelanden

   

  Resttentor

  Nedan hittar du information om tentatillfällen som ges under HT2020.

  Om du har rätt till förlängd skrivtid eller annat intyg ska detta mejlas in till diana.jusufovic@ki.se.

  Deltenta 1 (hemtentan) ordinarie tentamen - Genomförd 2020-09-18 kl 9.00-13.00.
  Deltenta 1 (hemtentan) rest tentamen - Genomförd 2020-10-09 kl 9.00-13.00.
  Deltenta 2 ordinarie tentamen - Genomförd 2020-10-23 kl 9.00-12.00.
  Deltenta 2 rest tentamen - Genomförd 2021-01-13 kl 9.00-12.00.
  Deltenta 3 ordinarie tentamen - Genomförd 2020-12-10 kl 13.00-16.00.
  Deltenta 3 rest tentamen - Genomförd 2021-01-14 kl 9.00-12.00.
  Sluttenta ordinarie tentamen - Genomförd 2021-01-08 kl 9.00-14.00.
  Sluttenta rest tentamen - Genomförd 2021-02-17 kl 9.00-14.00.

   

  Anmälan till resttentor 16-18 augusti 2021

  Om du ska skriva resttenta på Deltenta 2, Deltenta 3 och/eller Sluttentan på kursen Människans fysiologi ska du anmäla dig till respektive resttenta via våra anmälningsformulär. Se anmälningslänkarna nedan.

  Om du har rätt till förlängd skrivtid mejlar du ditt intyg från Funkis som utfärdats av Viktoria Hansson (tidigare Tina Teljstedt) till diana.jusufovic@ki.se senast 9 augusti 2021.

  Samtliga tentor genomförs digitalt i Inspera på distans hemifrån. Du kommer att få inloggningsuppgifter till respektive tenta skickade till den e-post du registrerar i din anmälan några dagar innan själva tentan skrivs. Mer information kommer anslås på Canvas under anslag ca 1 vecka innan tentorna.

  Anmäl dig senast 9 augusti 2021 till resttentorna.

   

  Anmälan till Deltenta 2 rest 2021-08-16

  Deltenta 2 rest genomförs digitalt i Inspera på distans 2021-08-16 kl 9.00-12.00.

  Du anmäler dig till tentan genom att anmäla dig via denna anmälningslänk:

  https://survey.ki.se/Survey/26380

  Anmäl dig senast 9 augusti 2021.

   

  Anmälan till Deltentamen 3 rest 2021-08-17

  Deltenta 3 rest genomförs digitalt i Inspera på distans 2021-08-17 kl 9.00-12.00.

  Du anmäler dig till tentan genom att anmäla dig via denna anmälningslänk:

  https://survey.ki.se/Survey/26381

  Anmäl dig senast 9 augusti 2021.

   

  Anmälan till Sluttentamen rest 2021-08-18

  Deltenta 3 rest genomförs digitalt i Inspera på distans 2021-08-18 kl 9.00-14.00.

  Du anmäler dig till tentan genom att anmäla dig via denna anmälningslänk:

  https://survey.ki.se/Survey/26382

  Anmäl dig senast 9 augusti 2021.

   

   

  Omregistrering

  Om du vill bli omregistrerad på kursen HT21 mejlar du diana.jusufovic@ki.se i god tid före kursstart.

   

  Tillgodoräknanden

  Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

  Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

  Ansökan tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall  scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

  Email: diana.jusufovic@ki.se

  Postadress:
  Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3
  Solnavägen 9
  170 65 Solna 

  Funktionsvariation

  Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

  Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. E-post: funkis@ki.se  

  Information: https://ki.se/utbildning/funkis-pa-ki-sa-funkar-det

  Kursanalys och kursvärdering