För studenter på kursen Människans fysiologi (30hp) kurskod 1QA052

Länge var omfattande utbildning i fysiologi förbehållet läkarstuderande i Sverige. I dag arbetar många människor inom områden där en fördjupad kunskap om människokroppens funktioner är en tillgång eller en förutsättning för att hänga med i den snabba utvecklingen. I den här kursen kommer du att studera den friska kroppens funktioner. Människans fysiologi är en heltidskurs som till stor del består av onlinebaserade lärandeaktiviteter via kursportalen Canvas.

Kursplan

Kontaktuppgifter

Jessica Norrbom

Kursansvarig

Diana Jusufovic

Utbildningsadministratör
08-524 879 24

Öppettider receptionen i Biomedicum: 

Tisdag 11.30-12.30,  Torsdag 12.00-13.00

(Solnavägen 9, entréplan/plan 3)

Kursmeddelanden

  • Kursen kommer under HT20 till en början att ges helt på distans pga. Covid-19
  • Information för dig som är distansstudent

 

Resttentor

Nedan hittar du information om tentatillfällen som ges under HT2020.

Om du har rätt till förlängd skrivtid eller annat intyg ska detta mejlas in till diana.jusufovic@ki.se.

 

Deltenta 1 (hemtentan) ordinarie tentamen - Genomförd 2020-09-18 kl 9.00-13.00.
Deltenta 1 (hemtentan) rest tentamen - Genomförd 2020-10-09 kl 9.00-13.00.
Deltenta 2 ordinarie tentamen - Genomförd 2020-10-23 kl 9.00-12.00.
Deltenta 2 rest tentamen - Genomförd 2021-01-13 kl 9.00-12.00.
Deltenta 3 ordinarie tentamen - Genomförd 2020-12-10 kl 13.00-16.00.
Deltenta 3 rest tentamen - Genomförd 2021-01-14 kl 9.00-12.00.
Sluttenta ordinarie tentamen - Genomförd 2021-01-08 kl 9.00-14.00.


Sluttenta rest tentamen

Sluttentan rest genomförs 2021-02-17 kl 9.00-14.00 som en digital tenta på distans.

Du anmäler dig till tentan genom att anmäla dig via denna anmälningslänk:

https://survey.ki.se/Survey/23708

Anmälan öppnar 22 januari. Anmäl dig senast 10 februari 2021.

 

Nästa tentatillfälle för samtliga tentor på kursen ges i augusti 2021.

Mer information om datum, skrivtid, lokal och anmälan läggs upp här senast juni 2021.

 

Omregistrering

Om du vill bli omregistrerad på kursen HT20 mejlar du diana.jusufovic@ki.se i god tid före kursstart.

 

Tillgodoräknanden

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Ansökan tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall  scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: diana.jusufovic@ki.se

Postadress:
Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3
Solnavägen 9
170 65 Solna 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. E-post: funkis@ki.se  

Information: https://ki.se/utbildning/funkis-pa-ki-sa-funkar-det

Kursanalys och kursvärdering