För studenter på kursen Människans fysiologi (30hp) kurskod 1QA052

Länge var omfattande utbildning i fysiologi förbehållet läkarstuderande i Sverige. I dag arbetar många människor inom områden där en fördjupad kunskap om människokroppens funktioner är en tillgång eller en förutsättning för att hänga med i den snabba utvecklingen. I den här kursen kommer du att studera den friska kroppens funktioner. Människans fysiologi är en heltidskurs som till stor del består av onlinebaserade lärandeaktiviteter via kursportalen Canvas.

Kursplan

Kontaktuppgifter

Jessica Norrbom

Kursansvarig

Diana Jusufovic

Utbildningsadministratör
08-524 879 24

Öppettider receptionen i Biomedicum: 

Tisdag 11.30-12.30,  Torsdag 12.00-13.00

(Solnavägen 9, entréplan/plan 3)

Kursmeddelanden

  • Kursen kommer under HT20 till en början att ges helt på distans pga. Covid-19
  • Information för dig som är distansstudent

 

Resttentor

Nedan hittar du information om tentatillfällen som ges under HT2020.

Om du har rätt till förlängd skrivtid eller annat intyg ska detta mejlas in till diana.jusufovic@ki.se.

 

Deltenta 1 (hemtentan) ordinarie tentamen

Genomförd 2020-09-18 kl 9.00-13.00.


Deltenta 1 (hemtentan) rest tentamen

Genomförd 2020-10-09 kl 9.00-13.00.

 

Deltenta 2 ordinarie tentamen

Deltenta 2 genomförs 2020-10-23 kl 9.00-12.00 som en digital tenta på distans.

Du anmäler dig till tentan genom att anmäla dig via denna anmälningslänk:

https://survey.ki.se/Survey/22340

Anmäl dig senast 19 oktober 2020.

 

Deltenta 2 rest tentamen

Deltenta 2 rest genomförs 2021-01-13 kl 9.00-12.00. I dagsläget är tentan planerad att ges på Campus.

Du anmäler dig till tentan genom att anmäla dig via denna anmälningslänk:

https://survey.ki.se/Survey/22424

Anmälan öppnar 14 december. Anmäl dig senast 4 januari 2021.

 

Deltenta 3 ordinarie tentamen

Deltenta 3 genomförs 2020-12-10 kl 13.00-16.00 som en digital tenta på distans.

Du anmäler dig till tentan genom att anmäla dig via denna anmälningslänk:

https://survey.ki.se/Survey/22426

Anmälan öppnar 16 november. Anmäl dig senast 3 december 2020.

 

Deltenta 3 rest tentamen

Deltenta 3 rest genomförs 2021-01-14 kl 9.00-12.00. I dagsläget är tentan planerad att ges på Campus.

Du anmäler dig till tentan genom att anmäla dig via denna anmälningslänk:

https://survey.ki.se/Survey/22425

Anmälan öppnar 14 december. Anmäl dig senast 4 januari 2021.

 

Sluttenta ordinarie tentamen

Sluttentan genomförs 2021-01-08 kl 9.00-12.00 & 13.00-16.00. I dagsläget är tentan planerad att ges på Campus Solna i Skrivsalen (adress Berzelius väg 3, Solna).

Du anmäler dig till tentan genom att anmäla dig via denna anmälningslänk:

https://survey.ki.se/Survey/22427

Anmälan öppnar 14 december. Anmäl dig senast 3 januari 2021.

 

 

Sluttenta rest tentamen

Mer information om datum kommer senast i januari 2021.

 

 

Omregistrering

Om du vill bli omregistrerad på kursen HT20 mejlar du diana.jusufovic@ki.se i god tid före kursstart.

 

Tillgodoräknanden

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Ansökan tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall  scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: diana.jusufovic@ki.se

Postadress:
Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3
Solnavägen 9
170 65 Solna 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. E-post: funkis@ki.se  

Information: https://ki.se/utbildning/funkis-pa-ki-sa-funkar-det

Kursanalys och kursvärdering