För studenter på kursen Människans fysiologi (30hp) kurskod 1QA138

Länge var omfattande utbildning i fysiologi förbehållet läkarstuderande i Sverige. I dag arbetar många människor inom områden där en fördjupad kunskap om människokroppens funktioner är en tillgång eller en förutsättning för att hänga med i den snabba utvecklingen. I den här kursen kommer du att studera den friska kroppens funktioner. Människans fysiologi är en heltidskurs som till stor del består av onlinebaserade lärandeaktiviteter via kursportalen Canvas.

Kursplan

Schema

Aktuellt schema HT22

 

 

Kontaktuppgifter

Tomas Schiffer

Kursansvarig

Karin Wrangö

Utbildningsadministratör

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen startar nästa gång HT2022. Kursen ges på helfart och pågår i ca 20 veckor.

Undervisningen kommer dels att bestå av självstudier med inspelade föreläsningar, uppgifter, diskussionsforum etc via utbildningsplattformen Canvas, dels liveföreläsningar och gruppövningar via Zoom.

Kursen erbjuder frivilliga föreläsningar och gruppövningar. Kunskaperna examineras med muntliga Duggor (2 st), skriftliga Deltentamen (3 st), Projektarbeten (2 st) och en avslutande skriftlig tentamen på hela kursinnehållet. 

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok

Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 22 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

 

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

 

Kursmeddelanden

 

Omregistrering

Om du vill bli omregistrerad på kursen HT22 mejlar du karin.wrango@ki.se i god tid före kursstart.

Tentamensdatum

Ordinarie tentamenstillfällen under HT22:

  • Deltenta 1 ordinarie (hemtenta) ges 2022-09-16, kl. 9:00-13:00
  • Deltenta 2 ordinarie (salstenta) ges 2022-10-21, kl. 09:00-12:00
  • Deltenta 3 ordinarie (salstenta) ges 2022-12-08, kl. 09:00-12:00
  • Sluttenta ordinarie (salstenta) ges 2023-01-06, kl. 09:00-15:00

Resttillfällen för HT21 som erbjuds under augusti 2022:

  • Deltenta 2 resttillfälle 2 (hemtenta) ges 2022-08-17, kl. 09:00-12:00 Anmäl dig här!
  • Deltenta 3 resttillfälle 2 (hemtenta) ges 2022-08-17, kl. 13:00-16:00 Anmäl dig här!
  • Sluttenta resttillfälle 2 (hemtenta) ges 2022-08-24, kl. 09:00-15:00 Anmäl dig här!

 

Om du har rätt till förlängd skrivtid eller annat intyg ska detta mejlas in till karin.wrango@ki.se 

Tillgodoräknanden

Ansökan om tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall skannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: karin.wrango@ki.se

Postadress:
Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3
Solnavägen 9
170 65 Solna 
 

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation. Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart. Mejla ditt intyg till karin.wrango@ki.se 

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. E-post: funkis@ki.se  

Du kan läsa mer på:

https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation

Ansök om stöd:

https://utbildning.ki.se/ansok-om-stod-nar-du-studerar-med-funktionsnedsattning

Kursanalys och kursvärdering