För studenter på kursen Människans fysiologi (30hp) kurskod 1QA138

Länge var omfattande utbildning i fysiologi förbehållet läkarstuderande i Sverige. I dag arbetar många människor inom områden där en fördjupad kunskap om människokroppens funktioner är en tillgång eller en förutsättning för att hänga med i den snabba utvecklingen. I den här kursen kommer du att studera den friska kroppens funktioner. Människans fysiologi är en heltidskurs som till stor del består av onlinebaserade lärandeaktiviteter via kursportalen Canvas.

Kursplan

Schema

Aktuellt schema HT22

 

 

Kontaktuppgifter

Tomas Schiffer

Kursansvarig

Karin Wrangö

Utbildningsadministratör

Om kursen

 • Kursen går varje hösttermin och startar nästa gång HT2023. Kursen ges på helfart och pågår i ca 20 veckor.
 • Undervisningen består dels av självstudier med inspelade föreläsningar, uppgifter, diskussionsforum etc via utbildningsplattformen Canvas, dels live-föreläsningar och gruppövningar via Zoom.
 • Kursen erbjuder frivilliga föreläsningar och gruppövningar.
 • Kunskaperna examineras med muntliga Duggor (2 st), skriftliga Deltentamen (3 st), Projektarbeten (2 st) och en avslutande skriftlig Sluttentamen på hela kursinnehållet. 
 • Välkomstbrev med mer information om kursen skickas ut till antagna studenter cirka fyra veckor innan kursstarten.

 

Registrering

 • Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatorisk. Du registrerar dig själv i Ladok
 • Webbregistrering för fristående kurser är 3 veckor före kursstart (måndagen) t o m tisdagen veckan före kursstart. 
 • Mer information om webbregistrering
 • Om du inte längre vill läsa kursen önskar vi att ni tackar nej till er plats genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

Kursmeddelanden

 

Kursstart

Dag: måndagen den 28 augusti 2023

Tid: kl. 08:30 - 10:15.

Plats: Campus Solna.

Vägbeskrivning och karta: https://medarbetare.ki.se/bokningsbara-lokaler-pa-campus-solna

 

Omregistrering

Om du vill bli omregistrerad på kursen HT23 mejlar du karin.wrango@ki.se i god tid före kursstart.

 

Tentamensdatum

Uppsamlingstillfällen för HT 2022 tentor:

 • Deltenta 2 ges den 23 augusti, kl. 08:15-11:15, i Skrivsalen BZ, Campus Solna.
 • Deltenta 3 ges den 23 augusti, kl. 14:15-17:15, i Skrivsalen BZ, Campus Solna.
 • Sluttentamen  ges den 23 augusti, kl. 08:15-12:15, i Skrivsalen BZ, Campus Solna.

 

Viktigt angående anmälan till tentor:

 • De som läser kursen innestående termin ska anmäla sig till tentor i Ladok!
 • De studenter som läst kursen HT22 och tidigare och vill tentera av ska maila sin anmälan till karin.wrango@ki.se.
 • Om du har rätt till förlängd skrivtid eller annat intyg ska detta mejlas in till karin.wrango@ki.se 

 

Beslut För examinationer i skrivsal fr.o.m. 1 april 2023 gäller följande:

 • Aktivitetstillfälle i Ladok ska användas för obligatorisk anmälan till examination i skrivsal.
 • Anmälan till examinationen ska ske senast 10 kalenderdagar innan dagen för examinationen.
 • Studenten ska vara registrerad eller omregistrerad på aktuellt kurstillfälle.
 • Information om detta ska finnas på kurswebb.
 • Student ska vara behörig att skriva examinationen i enlighet med kursplanen som gäller för kurstillfället.
 • Information om tid och ordning för anmälan till examination ska finnas i kursrummet i Canvas vid kursstart.
 • Sista dag för anmälan till examination ska även finnas i Canvas kalenderfunktion.
 • Under VT23 kan utbildningsadministratör anmäla grupper av studenter till examination på aktivitetstillfälle.
 • I gränssnittet Ladok för studenter har dock även studenterna automatisk tillgång till anmälan.
 • Fr.o.m. HT23 ska inte grupper av studenter anmälas av utbildningsadministratör.
 • Vid särskilt behov kan dock utbildningsadministratör bistå enskild student med anmälan.

 

Skäl för beslutet Kursansvarig institution bokar fr.o.m. 1 april 2023 tentamenservice per plats. För att kunna fördela platser till studenterna krävs ett anmälningsförfarande till examinationen (aktivitetstillfälle) i Ladok. Genom integrationer mellan Ladok, Inspera och TimeEdit Exam tilldelas de anmälda studenterna plats i examinationslokalen för anonym (digital/papper) examination.

Tillgodoräknanden

Ansökan om tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall skannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: karin.wrango@ki.se

Postadress:
Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3
Solnavägen 9
170 65 Solna 
 

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation. Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart. Mejla ditt intyg till karin.wrango@ki.se 

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. E-post: funkis@ki.se  

Du kan läsa mer på: https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation

Ansök om stöd: https://utbildning.ki.se/ansok-om-stod-nar-du-studerar-med-funktionsnedsattning

Kursanalys och kursvärdering

TS
Innehållsansvarig:
Karin Wrangö
2023-03-08