För studenter på kursen Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, 3 hp kurskod 9K8060

Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Du kommer stegvis utveckla din förmåga att i samtalssituationer framkalla och öka dina klienters/patienters inre motivation till förändring.

Kursplan

Schema och senaste kursvärdering

Om MI

Motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor till förändring avseende t.ex. att minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination.

Metoden syftar till att framkalla och förstärka individens egen inre motivation till förändring, vilket sker genom att uppmärksamma individens tal om förändring. MI-utövarens empatiska förhållningssätt är grunden för metoden.

Kursens upplägg

Kursen är utformad så att du stegvis ska kunna utveckla din MI-kompetens. Kursen är helt webbaserad och inleds med två dagar där föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning i realtid, samt praktisk genomgång av läroplattformen. Kursen fortsätter med en återkoppling på MI-utövande via telefon och därefter en grupphandledning via läroplattformen Canvas, båda dessa moment baseras på olika MI-samtal som du har spelat in.

Kursdatum

Utbildningsstart med föreläsningsdagar på läroplattformen 2024-09-25 och 2024-09-26.

Individuell telefonhandledning (ca 30 min) under vecka 42 eller 43.

Grupphandledning för- eller eftermiddag (halvdag) antingen 2024-11-13 eller 2024-11-14.

Kursavslut: 2024-11-14.

Anmälan 

Du anmäler dig via Uppdragsutbildningen. 

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursens innehåll, kontakta:

Sophie Dixelius

Kursansvarig

Organisatorisk tillhörighet:  Institution: Klinisk neurovetenskap.

Vid frågor kring anmälan, kontakta:

Sandra Lannergren

Projektkoordinator

Organisatorisk tillhörighet: Uppdragsutbildning, Gemensamt verksamhetsstöd.

Dokument

HL
Innehållsgranskare:
Nina Lindroos
2024-04-26