För studenter på kursen Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, 3 hp kurskod 9K8060

Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Du kommer stegvis utveckla din förmåga att i samtalssituationer framkalla och öka dina klienters/patienters inre motivation till förändring.

Kursplan

Schema och senaste kursvärdering

Om MI

Motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor till förändring avseende t.ex. att minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination.

Metoden syftar till att framkalla och förstärka individens egen inre motivation till förändring, vilket sker genom att uppmärksamma individens tal om förändring. MI-utövarens empatiska förhållningssätt är grunden för metoden.

Kursens upplägg

Kursen är utformad så att du stegvis ska kunna utveckla din MI-kompetens. Kursen är helt webbaserad och inleds med en teoretisk del där föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning (motsvarar 2-kursdagar). I inledningen ingår även en introduktionsföreläsning i realtid. Kursen fortsätter med en återkoppling på MI-utövande via telefon och därefter en grupphandledning via läroplattformen Canvas, båda dessa moment baseras på olika MI-samtal som du har spelat in.

Utbildningsstart: 2020-09-21.

Individuell telefonhandledning (ca 30 min) under vecka 42 eller 43.

Grupphandledning för- eller eftermiddag 2020-11-12 eller 2020-11-13. 

Kursavslut: 2020-11-13.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursens innehåll, kontakta:

Helena Lindqvist

Kursansvarig och examinator, Med dr.

Organisatorisk tillhörighet:  Institution: Klinisk neurovetenskap.

Vid frågor kring anmälan, kontakta:

Kristoffer Mörtsjö

Projektkoordinator

Organisatorisk tillhörighet: Uppdragsutbildning, Universitetsförvaltningen.