För studenter på kursen Operationssjukvård - perioperativ omvårdnad 1 (15hp) kurskod 2OT014

Kursens mål är att studenten ska utveckla kunskaper och färdigheter inom perioperativ omvårdnad och kirurgisk behandling samt möjliggöra ett evidensbaserat förhållningssätt som specialistsjuksköterska.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursstart: 6 november 2023

Kursen genomförs på heltid motsvarande 40 timmar per vecka och består av ett teoretiskt block samt verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen är delvis nätbaserad, det krävs därför att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling.

Observera att registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i Ladok. Registreringsperioden öppnar en vecka före kursstart och stänger två dagar in i kursen. Information om kursregistrering.

Schema

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen publiceras senast en månad efter kursens slut.

Kontaktuppgifter

Annika Sandelin

Kursansvarig

Charlie Torstensson

Utbildningsadministratör
AS
Innehållsgranskare:
2023-09-06