För studenter på kursen Operationssjukvård - perioperativ omvårdnad 1 (15hp) kurskod 2OT014

Kursens mål är att studenten ska utveckla kunskaper och färdigheter inom perioperativ omvårdnad och kirurgisk behandling samt möjliggöra ett evidensbaserat förhållningssätt som specialistsjuksköterska.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursstart: 25 mars 2024

Kursen genomförs på heltid motsvarande 40 timmar per vecka och består av ett teoretiskt block samt verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen är delvis nätbaserad, det krävs därför att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling.

Observera att registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i Ladok. Registreringsperioden öppnar en vecka före kursstart och stänger två dagar in i kursen. Information om kursregistrering.

Tentamen

Datum: 30 maj

Tid: 08.15-12.15

Ort: Flemingsberg

Lokal: ANA23

Anmälninsperiod: 1 maj - 20 maj kl.23.59

Anmälan görs av student i Ladok. Medtag giltig legitimation. Examinationen är digital och sker i skrivsal, för att delta i examinationen behöver du logga in på ditt studentkonto. Kontrollera innan examinationen att du kan logga in på ditt studentkonto och kontakta Student-IT på studentit@ki.se senast dagen innan examinationen om du har problem att logga in. Läs mer om examination och Inspera på denna länk.

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen publiceras senast en månad efter kursens slut.

Kontaktuppgifter

Profile image

Annika Sandelin

Kursansvarig

Charlotta Olivecrona

Examinator

Charlie Torstensson

Utbildningsadministratör
AS
Innehållsgranskare:
2024-04-15