För studenter på kursen Orala sjukdomar - prevention och behandling kurskod 2TL093

Kursen omfattar föreläsningar om de nationella riktlinjerna för förebyggande och behandling av parodontala, kariologiska och endodontiska sjukdomstillstånd. I kursen ingår klinisk tjänstgöring med undersökning, diagnostik, risk- och prognosbedömning samt terapiplanering av patient med olika grad av parodontal, kariologisk och endodontisk sjukdom, samt sjukdomsbehandling på patient inför oral rehabilitering.
Examination sker genom muntlig redovisning av patientfall.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet behöver du först kursregistrera dig. Det gör du som student själv i Ladok. Registreringsperioden är från och med sju dagar före kursstart till och med två dagar efter kursstart. Du kan läsa mer om registrering på sidan webbregistrering.

 

När du är kursregistrerad i Ladok får du även tillgång till allt kursmaterial i kursrummet i Canvas. Där loggar du in med ditt studentkonto.

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben två veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras i kursrummet i Canvas, för registrerade studenter.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut. 

Kontaktuppgifter

Profile image

Peggy Näsman

Kursansvarig
+46852488205
Profile image

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
PN
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-09-05