För studenter på kursen Orofacial medicin 1 (3 hp) kurskod 2TL063

Kursen omfattar enklare inflammatoriska och infektiösa tillstånd i munhålans hård- och mjukvävnad, nybildningar och reaktiva förändringar, avvikande läkningsprocesser och ideopatiska förändringar. Kursen tar även upp vanliga salivkörtelförändringar, benigna hårdvävnads- förändringar, behandlingsalternativ och förväntade resultat vid orala hård- och mjukvävnadsförändringar samt eget förhållningssätt till patienter med förändringar i munhålan med fokus på precancerösa tillstånd.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet måste du registrera dig på kursen i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart samt ytterligare två dagar. Mer information om webbregistrering.

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Karin Garming-Legert

Examinator, Kursansvarig
Oral diagn & kirurgi
OF Odontologi

Anna Maria Nordvall

Utbildningsadministratör