För studenter på kursen Oto-Rhino-Laryngologi (ÖNH) kurskod 2LK063

Momentet fokuserar på det som är vanligt och viktigt i klinisk verksamhet inom specialiteten öron-, näs- och halssjukdomar, audiologi och foniatri.

Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas.
I kursplanen hittar du mer information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Traditionella öron-, näs- och halsinstrument

Välkomstinformation

Momentet är förlagd till Karolinska Huddinge och kursen kommer huvudsakligen att användas till praktiska, patientnära aktiviteter.
Kursen innebär heltidsstudier och arbetstiden de flesta dagarna är kl. 8.00 - 16.30.

Introduktionsdagar

Föreläsningssal B64 (Barngatan 4, plan 6) Karolinska Huddinge

Period 1: 2022-08-30, kl. 08.30.

Period 2: 2022-10-20, kl. 08.30.

 

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona

Schema

Med reservation för ändringar!

Kontaktuppgifter

Anna Granath

Studierektor
8 585 800 00

Agneta Wittlock

Kursadministratör