För studenter på kursen Oto-Rhino-Laryngologi (ÖNH) kurskod 2LK063

Momentet fokuserar på det som är vanligt och viktigt i klinisk verksamhet inom specialiteten öron-, näs- och halssjukdomar, audiologi och foniatri.

Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas.
I kursplanen hittar du mer information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Välkomstinformation

Momentet är förlagd till Karolinska Huddinge och kursen kommer huvudsakligen att användas till praktiska, patientnära aktiviteter.
Kursen innebär heltidsstudier och arbetstiden de flesta dagarna är kl. 8.00 - 16.30.

Introduktionsdagar

Föreläsningssal B64 (Barngatan 4, plan 6) Karolinska Huddinge

Period 1: 2023-08-29, kl. 08.30

Period 2: 2023-10-19, kl. 08.30.

Med reservation för ändringar!

Kursanalys samt kursvärdering

Kontaktuppgifter

Anna Granath

Studierektor
8 585 800 00

Agneta Wittlock

Kursadministratör
AG
Innehållsgranskare:
Agneta Wittlock
2023-06-19