För studenter på kursen Partnerskap för hälsa hos äldre 7.5 hp kurskod 2XX078

Kursens övergripande mål är att studenten ska föreslå och initiera ett utvecklingsarbete riktat mot äldres livssituation och hälsotillstånd. Detta ska ske i ett interprofessionellt samarbete och i samspel med berörda parter (äldre personer, omsorgsverksamhet etc.) utifrån de äldres behov.

Kursplan

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill lära sig mer om hur verksamheter för äldre kan utvecklas för att stärka deras hälsa och välbefinnande. Det här är en kurs utvecklad i samarbete mellan arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och sjuksköterskeprogrammen. Den ger ett unikt tillfälle att lära sig av, om och med varandra över professionerna i samverkan med de äldre och personalen i verksamheterna.

Film Partnerskap för hälsa hos äldre

 

Inför kursstart

Kursstart VT23: 2 maj

Kursen löper över 5 veckor, v. 18-22. Två obligatoriska campus träffar, en vid kursstart och en i slutet av kursen samt fältstudier i  en verksamhet för äldre. Se schema för mer info.

 

Kursstart HT23: 11 dec

Kursen löper över 5 veckor, fr o m v. 50 2023 t o m v. 2 2024. Två obligatoriska campus träffar, en vid kursstart och en i slutet av kursen samt fältstudier i  en verksamhet för äldre. Se schema för mer info.


Kursens innehåll

- Personcentrerat förhållningsätt

- Hälsofrämjande livsstil hos äldre

- Att leda utvecklingsarbete

- Att underlätta andras lärande

- Interprofessionellt lärande

- Hållbarhetsmål

- Interkulturellt perspektiv


Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och 2 dagar in i kursen. Information om webbregistrering.

 

Tillgång till kursrummet

Du får tillgång till kursrummet i Canvas 1 vecka innan kursstart och först efter att du registrerat dig i Ladok. Du kan läsa mer om Canvas längre ner på sidan.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

Schema

Schema för Partnerskap för hälsa hos äldre VT23

Schema för Partnerskap för hälsa hos äldre HT23 publiceras här senast ett par veckor innan kursstart.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast utförda kursvärdering

Senast utförda kursanalys

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för arbetsterapi

Hélène von Strauss

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

Zoom-undervisning

Undervisning (föreläsningar, seminarier) kommer delvis att ske i Zoom. Varje student säkerställer därför att datorn har tillräckligt bra uppkoppling för deltagande med både bild och ljud. För mer information om zoom, se nedan. Mer information kommer under terminens gång.

Du kan läsa mer om hur du kommer igång med Zoom (via och utanför Canvas)

Du kan läsa mer om hur du ansluter dig till lärarens onlinemöte