För studenter på kursen Professionell utveckling 3 - teamet (3 hp) kurskod 2TL071

Professionell utveckling 3 har fokus på ”Teamet” och syftar till att ge kunskap om ledarskap samt vill få studenten att reflektera över tandläkarens roll som teamledare. Kursen innehåller teorier om motivation och ledarskap i dels det ”stora teamet” (med arbetsgruppen eller studentgruppen), dels i det ”lilla teamet” (med sköterska eller patient).

Kursplan

Välkommen till kursen!

För att delta på kursen behöver du först kursregistrera dig. Det gör du själv som student i Ladok. Registreringsperioden är sju dagar före kursens start samt till och med två dagar efter kursstart. Kursregistreringen påverkar även ditt studiemedel samt gör det möjligt för läraren att ge dig ett betyg efter genomgången kurs. Här finner du mer information om webbregistrering.

 

När du är kursregistrerad i Ladok får du även tillgång till kursmaterialet på kursens webbplats i Canvas. Där loggar du in med din KI-inloggning.

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Robert Schibbye

Kursansvarig
Profile image

Johanna Andresen

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
RS
Innehållsgranskare:
Katy Earle Salmela
2024-01-11