För studenter på kursen Professionell utveckling 3 - teamet (3 hp) kurskod 2TL071

Professionell utveckling 3 har fokus ”Teamet” och syftar till att ge kunskap om ledarskap samt reflektera över tandläkarens roll som teamledare. Kursen innehåller grundläggande teorier om motivation och ledarskap på den stora och lilla kliniken. Som teamledare krävs också kunskap om hur konflikter och etiska dilemman kan hanteras.
Kursen genomförs med föreläsningar, gruppövningar och seminarier samt skriftliga inlämningar.

Kursplan

Välkommen till kursen!

För att delta på kursen behöver du först kursregistrera dig. Det gör du själv som student i Ladok. Registreringsperioden är sju dagar före kursens start samt två dagar efter kursstart. Kursregistreringen påverkar även ditt studiemedel samt gör det möjligt för läraren att ge dig ett betyg efter genomgången kurs. Här finner du mer information om webbregistrering.

 

När du är kursregistrerad i Ladok får du även tillgång till kursmaterialet på kursens webbplats i Canvas. Där loggar du in med din KI-inloggning.

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Therese Kvist

Kursansvarig
Pedodonti
OF Odontologi

Anna Maria Nordvall

Utbildningsadministratör