Photo of man with prostate problems at doctor's office.

För dig som är student på Professionell Utveckling (PU) i 5,5-åriga Läkarprogrammet

På PUs kurswebb hittar du information kring din strimma, vad som gäller för just dig och vad som väntar under de kommande terminerna. Du kan också logga in i canvas för att komma åt dina kurser och scheman.